Annons

Annons

Annons

Annons

Jenny Wennberg

ledare socialdemokratisk

Jenny Wennberg
Glömde ni på riktigt de funktionsnedsatta igen?

Folkhälsomyndigheten behöver förbättra sitt arbete.

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

När dos 3 nu rullas ut verkar myndigheterna åter igen ha glömt bort de funktionsnedsatta. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / TT

Annons

Den tredje dosen vaccin håller just nu på att administreras ut till svenskarna. De över 80 har redan vaccinerats, och nu är de 65-plusarnas tur. Samtidigt vet vi att många av de med funktionsnedsättningar tillhör riskgrupp. Dödligheten bland de med Downs Syndrom är exempelvis högre än bland befolkningen i övrigt i Covid-19. Under pandemin har färre i gruppen med Downs syndrom och de med intellektuella funktionsnedsättningar smittats än befolkningen i övrigt, men fler har dött.

Annons

Annons

Och eftersom de med funktionsnedsättningar efter påtryckningar från funktionsrättsrörelsen till sist flyttades upp i vaccinationsordningen i våras, har det för många redan gått mer än sex månader sedan den andra dosen. Samma sak gäller anställda inom LSS som vaccinerat sig.

Trots det, inte ett ord från våra myndigheter om dos tre för denna grupp ännu. De verkar mer intresserade av att träta med varandra.

När jag mailar Socialstyrelsen fråga om hur planeringen ser ut för dos 3 för människor med funktionsnedsättning blir svaret följande från dem:

"Det är regionerna (SKR) som har hand om vaccinationerna och logistiken kring dessa, så vänd dig till dem för frågor om detta."

Så jag mailar SKR och får inte något särskilt klargörande svar från dem heller:

"Det är oklart i nuläget."

Och så en länk till till ett pressmeddelande där man förkunnar att Regionerna "behöver bättre framförhållning och tydligare besked från myndigheterna". Myndigheterna, det är bland annat Socialstyrelsen, som alltså hänvisar till SKR. Och runt, runt det går.

Så här illa får det faktiskt fungera. Men det här är politik. En majoritet av regionerna är borgerligt styrda, regeringen som myndigheterna faller in under är socialdemokratisk. Gör myndigheterna fel kan regionerna peka på regeringen som problemet. Och tvärtom.

I kläm i den politiska striden hamnar människor med funktionsnedsättningar, människor som träffar personliga assistenter, bor på boenden, går på daglig verksamhet och därmed i likhet med de som har hemtjänst eller bor på äldreboende har svårare att skydda sig mot smitta än fullt friska och pigga 65-åringar. Men uppenbarligen är det inte något som verkar uppta särskilt mycket tankekraft hos vare sig Socialstyrelsen eller SKR just nu. De är mer upptagna av varandra.

Annons

Annons

Hur Folkhälsomyndigheten, som ansvarar för pandemihantering och vaccinationsordningen, ser på det hela vet jag inte.

De svarade över huvud taget inte på min fråga före publiceringen av den här artikeln.

Funktionsrättsorganisationen FUB har redan tidigare i höstas krävt att individer med Downs syndrom ska prioriteras för dos 3.

Det verkar inte ha hörsammats av Folkhälsomyndigheten, trots att studier visar att det är en utsatt grupp. Vi vet också att alldeles för många av de som jobbar inom omsorgen inte har vaccinerat sig. Det utsätter inte bara äldre utan också funktionsnedsatta för allvarliga risker. Särskilt om det kombineras med en felaktig hantering av dos 3.

Trots att kunskaperna finns verkar det som om det offentliga Sverige än en gång glömt bort människor med funktionsnedsättning i planeringsarbetet. Så såg det ut i pandemins inledande skede. Information på lättläst svenska dröjde, för att funktionsnedsatta skulle flyttas upp till grupp 2 vid vaccineringen krävdes en hel funktionsrättsrörelse som larmade och när vaccinbevisen kom, ja då fick de med god man, vilket bland annat individer med intellektuell funktionsnedsättningar ofta har, vackert sitta och vänta i upp till två veckor på att ett pappersbevis skulle dimpa ner i brevlådan.

Annons

Om Lars Beckman kan sägas mycket, men han var en av de som i riksdagen ställde legitima frågor till Lena Hallengren och regeringen om vaccinationsordningen och har genom åren visat ett genuint engagemang för funktionsrättsfrågorna. De rösterna behövs, för uppenbarligen glömmer regioner, regeringar och myndigheter alldeles för ofta helt bort de med funktionsnedsättningar.

När pandemin är över krävs en genomgång av allt som gått fel i fråga om pandemihanteringen i relation till den här gruppen.

För vi kan inte prata om att Sverige är ett land som försvarar funktionsrätten om regioner, myndigheter och regering gång på gång glömmer bort de med funktionsnedsättningar i sin krishantering.

Som om de över huvud taget inte fanns.

Annons

Annons

Till toppen av sidan