Annons

Annons

Annons

Annons

Gävle

Insändare
Livet som äldre är mer än vård och omsorg

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Hur ser de olika politiska partiernas äldreprogram ut i Gävle kommun inför valet den 11 september 2022?" undrar insändarskribenterna. Foto: TT

Annons

Gävles befolkning blir allt äldre och ökade krav ställs på kommunen. SPF Seniorerna har granskat utvecklingen 2016–2020 under rubriken ”Äldre boende i Gävle är värda en bra äldreomsorg”, och pekar på områden som både är bra och behöver utvecklas. För lägenheter i äldreboende finns nu sedan en tid lediga sådana, vilket måste analyseras ansvarsfullt innan slutsatser kan dras. Trygghetsboenden anser vi vara en utomordentlig boendeform som spar resurser både i äldreboende och hemtjänst. Vi har arbetat för detta genom skrivelser och uppvaktningar på olika sätt men inte vunnit det gehör som vi hade önskat.

Annons

Personalförsörjningen har en avgörande betydelse för möjligheten att möta dagens och morgondagens behov av stöd, omsorg och vård och gäller alla yrkeskategorier. Med byråkratiskt språkbruk har vi en ”negativ befolkningstillväxt”, vilket i klarspråk betyder att barn och gamla överstiger den arbetsföra befolkningen framöver. Detta ställer stora krav på kreativt och offensivt agerande om man skall lyckas både att behålla och rekrytera kompetent personal.

Annons

Livet som äldre handlar inte bara om vård och omsorg utan för livskvalitet krävs aktiviteter med kulturinslag.

Flera sjuka bor hemma och i äldreboenden, så bra medicinsk kompetens måste finnas i vardagen. Läkarkompetens bör tillföras på ledningsnivå och flera kommuner är på gång.

Den digitalisering som pågår inom äldreomsorgen är en förutsättning för att klara utmaningarna och Välfärd Gävle har bra pågående aktiviteter. Överordnat är dock att den enskildes behov och önskemål respekteras. Livet som äldre handlar inte bara om vård och omsorg utan för livskvalitet krävs aktiviteter med kulturinslag. Träffpunkterna, dagverksamheterna och anhörigcentrum svarar mot behov som kommer att öka.

I media av olika slag hör vi om många statsbidrag, men vi vill lyfta fram att på ett nationellt plan finansieras ungefär 85–90 procent av äldreomsorgens kostnader av kommunerna och 5–10 procent utgörs av bidrag från staten. Det är alltså en kommuns prioriteringar som har den största betydelsen för om förändringar och förbättringar skall komma till stånd.

Annons

Hur ser de olika politiska partiernas äldreprogram ut i Gävle kommun inför valet den 11 september 2022?

Bo Bergstad, Ankaret

Catharina Hedin, Gavle

SPF Seniorerna

Till toppen av sidan