Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Kommunal: Investera i personalen – öka antalet heltidsanställda

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kommunal i Tierp vill att Tierps kommun ska vara ledande som en attraktiv arbetsgivare i Sverige. Vi har därför yrkat på att kommunen utökar och omfördelar budgeten framöver och investerar i personalen genom att minska antalet visstidsanställda och bygga en heltidsorganisation med heltid som norm. För att kunna bibehålla och rekrytera personal krävs det även sammanhållande arbetstider och att personalen ges ett stort inflytande över arbetstidsförläggningen.

Annons

Annons

Både anställningsvillkoren och lönerna inom kvinnodominerande yrken måste förbättras för att vi ska kunna öka jämställdheten, alla ska kunna vara självförsörjande på sitt arbete och få en pension att kunna leva av. Tierps kommun måste ändra sin policy om lönebildning så att medlemmarna i Kommunal kan påverka sin lön utifrån sin prestation kopplat till lönekriterier på arbetsplatsen.

Idag har vi medlemmar som inte får någon eller en svag löneökning fast de är högpresterande, för att chefen säger att de redan har rätt lön. Även vid genomförd utbildning ska personalen få en lönehöjning när den lämnar in sina betyg eller intyg till arbetsgivaren, vilket inte sker idag. Kommunal har i flera år försökt förhandla i lönerevision utan framgång. På det här sättet kommer kommunen att tappa sin personal efter utbildning.

I våra övergripande förslag lyfter vi även:

• Arbetsskor till personalen inom vård och omsorg samt förskola för att förebyggande ohälsa och skador.

• En hållbar kompetens- och utvecklingsplan för att möta ökade krav och kompetensförsörjningen.

• Avskaffa detaljstyrningen i hemtjänsten. Personalen ska kunna jobba under tillit som övriga yrkesgrupper i kommunen.

• Vid utvecklingsfrågor som ökad digitalisering och utveckling av arbetssätt ska medlemmar i Kommunal ha både insyn och inflytande.

Ulrika Löfgren, sektionsordförande, Kommunal Tierp, Kommunal Mitt

Annons

Annons

Till toppen av sidan