Annons

Annons

Annons

Annons

Sandviken

Insändare
Stoppa rivningen – orsakar sår i stadens själ

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

" Nu har en ny rivningsvåg drabbat Sandviken. Sandvikens kommun syns sakna adekvat byggnadsvårdskompetens", skriver insändarskribenterna. På bilden Jazzhuset, en av byggnaderna som riskerar rivning.

Bild: Jenny Lundberg

Annons

Vi motsätter oss rivning av trähusen i kvarteret Tapetseraren. Nu behövs ett allmänt uppvaknande hos våra beslutsfattare innan det är för sent. Tapetseraren är ett kulturellt nav för Sandvikens hela musikliv. Det är dessutom ett vackert inslag i stadsbilden. Med den planerade trädgårdsanläggningen blir det en grön oas.

När man river det historiska byggda kulturarvet med kortsiktiga argument som stöd river man också sår i Sandvikens själ. Rivningarna i Sandviken måste få ett slut. Rivning och kortsiktiga bedömningar får gå före långsiktigt hållbart synsätt på Sandviken och dess omvandling. En ensidig betoning på modernisering och omfattande nybyggnad skapar fler missriktade incitament som sammantaget leder fel. Stadens minne som det kan utläsas i byggnaderna raseras, sakta men säkert.

Annons

Det räckte inte med att i princip alla våra byggnader från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal revs under 1950-60-talen. Nu har en ny rivningsvåg drabbat Sandviken. Sandvikens kommun syns sakna adekvat byggnadsvårdskompetens. Det är katastrof att man ännu demolerar kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Ännu mer av Sandvikens historia utraderas. Även relativt nya byggnader rivs och det som ersätter dem innebär ett stort resursslöseri. Betongklossar är inte klimatsmarta.

Annons

Sandviken är en plats där många generationer före oss levt och verkat. Alla generationer har satt sina avtryck. Just blandningen av äldre och nyare bebyggelse har gett Sandviken dess själ. När man river det historiska kulturarvet med kortsiktiga argument som stöd river man också stora djupa sår i stadens själ. De senaste årens byggprojekt i Sandvikens centrum har gett ett samlat omvandlingstryck som vi inte sett sedan 1960–70-talen, med dess många mindre lyckade miljöer och raserade centrum-kvarter som följd.

Att riva trähusen i kvarteret Tapetseraren är inte på något sätt "klimatsmart". Trähus är koldioxidneutrala och förnyelsebara. Fördelarna med trähus är många. Klimatpåverkan minskar genom att bygga i trä och bevara trähus. Trä har den lägsta energiförbrukningen av alla byggnadsmaterial. Trä är en förnyelsebar resurs som kan återanvändas. Trä är ett koldioxidneutralt material som inte bidrar till växthuseffekten.

Stoppa rivningen av trähusen i kvarteret Tapetseraren.

Harry Berg

Åke Björänge

Elisabeth Cramer

Petter Findin

Gunilla Hammarstöm

Marie Lind

Helen Lindahl

Åsa Morberg

Bengt Nyman

Ingvar Palm

Annons

Annons

Till toppen av sidan