Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Regionen vill sluta lyssna på pensionärerna

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Ålderism är ett begrepp som hörs i den svenska debatten. Det handlar om att äldre på många sätt ställs utanför delaktighet i samhället. Det kan bero på svag ekonomi men också ett digitalt utanförskap och att alltför få äldre finns med i beslutande församlingar. Nu tänker sig tydligen Region Gävleborg förstärka de problemen ytterligare.

Det finns ett regionalt pensionärsråd i Region Gävleborg sedan många år. Det handlar om att pensionärsorganisationer ges representation i ett rådgivande organ tillsammans med politiker inom regionen. Rådet har hittills kunnat spela en roll, både genom att delge erfarenheter och genom att ta emot information från regionen omkring frågor som berör äldres livsvillkor.

Annons

I nuvarande reglemente för regionala pensionärsrådet, antaget 2002-08-27, står att pensionärsorganisationerna ska fungera som remissinstans till regionen. En viktig funktion. Frågor/förslag som berör äldre medborgare ska skickas på remiss och pensionärsrådet ska kunna lämna synpunkter.

Annons

Reglementet från 2002-08-27 föreslås nu ändras. Detta genom att bland annat skrivningen om att remiss ska skickas till pensionärsrådet ändras till att remiss kan skickas till pensionärsrådet i specifika frågor som gäller pensionärers livsvillkor. En marginell förändring kan det tyckas men orden ger ett större utrymme för regionen att välja vilka frågor man vill skicka ut på remiss. Ord har betydelse!

När det gäller pensionärsrådets arbetsuppgifter finns idag en skrivning som föreslås att helt tas bort:

"Landstingets företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna och därmed inhämta synpunkter från rådet i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning.

Därmed ges pensionärerna genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i landstingets verksamhet. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör de äldres förhållanden i landstinget”.

Andelen pensionärer är idag cirka 21 procent av Sveriges innevånare. Andelen kommer att öka i framtiden. Regionen vill nu minska inflytande i stället för att lyssna mer på en så stor del av befolkningen. Är det tidens anda som styr regionen, eller vad är det?

Slopa förslaget till nytt reglemente och börja lyssna mer på samhällets äldre!

Anita Walther,

för uttalandet som antogs vid PRO Gävleborgs höstmöte 2021-11-10

Annons

Annons

Till toppen av sidan