Annons

Annons

Annons

Debatt
Humaniora har en viktig plats i utvecklingen av vårt samhälle

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

2020-02-05 skrev Jenny Larsson, Isak Hammar, Leif Runefelt, medlemmar i Humtank i ”Curie – En tidning från vetenskapsrådet” följande: ”Varje samhällsfråga har en humanistisk dimension. Vi är övertygande om att Sverige behöver högkvalitativ forskning i historia, språk, religion, kultur, litteratur och filosofi för att skapa det kunskapsunderlag som krävs för att kunna tackla de utmaningar vårt demokratiska samhälle står inför. Humanvetenskaperna behöver spela en större roll och integreras med övriga kunskapsområden, något som den förra forskningspropositionen betonade. I europeisk forskningspolitik beskrivs detta som SSH-integration och innebär att humaniora och samhällsvetenskap på ett självklart sätt ingår i såväl problemformulering som genomförande av kunskapssatsningar riktade mot samhällsutmaningar, vare sig det gäller klimat, hälsa, migration/ integration eller digitalisering".

Annons

Annons

"Risken med att minska ner antalet valbara utbildningsvägar är att fler ungdomar i länet väljer att inte studera på högskola när möjligheten inte finns på hemmaplan", skriver debattörerna.

Bild: Anna Höglund

Vi delar denna uppfattning och finner det därför mycket oroande att högskoleledningen föreslår att Högskolan i Gävle ska lägga ner de sista kandidatprogrammen som finns inom högskolans humanioraavdelning. En sådan nedläggning innebär att de gymnasieungdomar i länet som studerar på samhällsvetenskapliga och humanioraprogram inte längre skulle ha en väg till högre utbildning i hemlänet. På sikt kan det leda till att ungdomar helt avstår från högre studier efter gymnasiet. Särskilt stor är den risken för ungdomar som inte har en studietradition hemifrån.

Gävle är idag en studentstad och har över 16 000 studerande på högskolan. Om förslaget att slopa de resterande kandidatprogrammen inom humaniora genomförs så minskar bredden på de utbildningsmöjligheter som Högskolan i Gävle kan erbjuda. Detta oroar oss då Gävleborg lider av en jämförelsevis låg utbildningsnivå. Ett brett utbud av utbildningsvägar för att locka fler Gävleborgare till högre studier känns som en nyckel för att på sikt kunna höja denna utbildningsnivå. Detta är i synnerhet viktigt då forskning visat att utbildning är avgörande för samhällets välstånd.

Annons

Risken med att minska ner antalet valbara utbildningsvägar är att fler ungdomar i länet väljer att inte studera på högskola när möjligheten inte finns på hemmaplan. Satsningen att höja utbildningsnivån i länet skulle således riskera att få motsatt effekt. Detta leder då till risk för fortsatt hög arbetslöshet och dessutom försämrad folkhälsa i länet eftersom båda dessa samhällsproblem kan kopplas till länets jämförelsevis låga utbildningsnivå.

Hasse Backman (L), regionråd i opposition Gävleborg

Per-Ola Grönberg (L), riksdagskandidat Gävleborg

Hannes Snabb (L), ordförande Liberala Studenter Gävle

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan