Annons

Annons

Annons

Annons

Gävle

Hans var en inspiratör, en kunskapskälla och en vän

Professor Hans Stymne, Gävle, har avlidit i en ålder av 80 år Närmast anhöriga är hustrun Birgitta och barnen Patrik, Susanna och Staffan med familjer.

Annons

Hans föddes 1941 i Gävle, tog studenten i Lidingö och fortsatte studierna på KTH där Hans och Birgitta träffades och gifte sig år 1965. Efter examen disputerade han 1975 på arbeten om vätebindningens natur och fortsatte att forska om termokemiska energiomvandlingar, speciellt med tillämpning på lagring av solenergi. 1981–1982 var han gästforskare vid Münchens tekniska universitet. 1982 blev han docent i Fysikalisk Kemi vid KTH.

Annons

Annons

1986 kom Hans tillbaka till Gävle som inneklimatforskare på Statens Institut för Byggnadsforskning (SIB). Hans hustru Birgitta utsågs 1989 till rektor för Högskolan i Gävle. År 2000 överfördes en del av SIB till Högskolan som i och med det fick dra nytta av både Hans och Birgittas insatser. Hans som lektor och från 2006 professor i Inneklimatteknik.

Hans utvecklade och tog patent på en teknik att mäta luftflöde i byggnader med hjälp av spårgas. Spårgasmetoden användes i SIB:s undersökning av inneklimatet i Sveriges bostadsbestånd i början av 1990-talet. Företaget Pentiaq, som Hans startade tillsammans med kollegor, åtog sig också uppdrag att analysera ventilationen i stora byggnader och utrymmen som t ex Nationalmuseum, slottet Schönbrunn i Wien samt tunnelbanestationer. Liknande undersökningar utfördes i Nederländerna, Storbritannien och Japan.

Genom Hans spårgasmetod kom Högskolan i Gävle att framstå som en av de stora forskningsmiljöerna i världen inom ventilationsområdet. Inte minst tack vare Hans bidrag på internationella inneklimatkonferenser.

Vår arbetskamrat Hans var alltid lyhörd för synpunkter och lätt att komma överens med. Han var lågmäld, glad och anspråkslös och väldigt kunnig inom naturvetenskapliga områden. Man tog gärna kontakt med honom. Hans var en inspiratör, en kunskapskälla och en vän. Saknaden är stor.

Carl-Axel Boman

Mauritz Glaumann

Karl-Erik Westergren

Till toppen av sidan