Annons

Annons

Annons

Annons

Rörberg-Gävle Södra

Insändare
Alla argument talar för att Gävle ska ha beredskapsflygplats

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Svar på debattinlägget "Söderhamn borde vara nationell beredskapsflygplats"

Landshövding Per Bill: Förklara varför Söderhamn ska vara nationell beredskapsflygplats och Gävle Flygplats, med närhet till Länssjukhuset, inte ska vara beredskapsflygplats.

Gävle Flygplats i Rörberg.

Bild: Arkivbild

Hur kan du och Region Gävleborg förklara varför ni anser att den utredning som framtagits på uppdrag av Infrastrukturdepartementet och Trafikverket i grunden är felaktig och att dina och Region Gävleborgs egna planer behöver tas på allvar. Utredningens slutrapport visar tydligt vilka som bör vara beredskapsflygplatser ur ett beredskaps- och samhällsekonomiskt perspektiv.

Annons

Annons

Trafikverket har framför allt baserat förslaget på att beredskapsflygplatserna ska vara lokaliserade nära ett universitets-, läns- eller länsdelssjukhus med akutmottagning och helikopterplatta. Förslaget bedöms få som effekt att staten får en större roll på regionernas ansvarsområde, i detta fall sjukvårdstransporter, genom att i ökad grad säkerställa att det finns ett nät av beredskapsflygplatser.

Utifrån det militära försvarets behov är förutom normal flygplatsfunktionalitet övrig transportinfrastruktur (järnväg, väg) av betydelse för att på ett optimalt sätt kunna operera. Gävle Flygplats har E4, E16, Riksväg 56, container- och oljehamn, järnväg i tre riktningar och ny godsbangård, allt inom tio minuter från flygplatsen och är således en viktig infrastukturknutpunkt i nord-syd och öst-väst.

Gävle Flygplats byggdes enligt militär standard och har sådan längd och hållfasthet att de kan ta emot större flygplan av typen C-17. Synpunkter som är viktiga för att ta ställning till val av ytterligare beredskapsflygplatser: Instanserna anför skäl som att flygplatsen ska ligga nära sjukhus, att regionen har eller förväntar sig ökad befolkning. Andra motiv rör en eller flera aspekter med avseende på hälso- och sjukvård, beredskap, samhällsnytta såsom brandflyg och räddningstjänst samt totalförsvar. Gävle Flygplats ligger nära länssjukhuset och är därmed kvalificerad.

Annons

Upprepade gånger tar man upp just närheten till ett universitets-, läns- eller länsdelssjukhus med akutmottagning och helikopterplatta.

Annons

I syfte att undersöka, etablera och visa på hur man i aktörsgemensamma krisinsatser, såsom sjö- och flygräddningsinsatser, eftersök, brottsbekämpning, sjukvårdstransporter, brandbekämpning och terroristdåd, bättre kan använda obemannade beredskapsflygplatser för ökad tillgänglighet och krishantering har ett gemensamt initiativ inletts. Bakom initiativet står Sjöfartsverket tillsammans med Polisflyget, Försvarsmakten, Babcock, Svensk Luftambulans, LFV och SMHI. Söderhamn och före detta F15 kan vara reservflygplats för Försvarsmakten.

Rapporten tar upp skälen till varför det behövs fler beredskapsflygplatser. Upprepade gånger tar man upp just närheten till ett universitets-, läns- eller länsdelssjukhus med akutmottagning och helikopterplatta.

Alla ovanstående argument från rapporten talar för att Gävle Flygplats är det optimala läget för beredskapsflygplatsen ur ett beredskaps- och samhällsekonomiskt perspektiv för Gävleborg s län.

Bo Göran Holmgren, Krisberedskapsflygplats i Gävleborg

Annons

Annons

Till toppen av sidan