Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Juridiskt haveri av länsstyrelsen i licensjakten

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Under 2021 års licensjakt fälldes fel individer i tre av fyra revir nationellt, vilket visar på en utbredd ”otur” i länsstyrelsernas arbete", skriver Naturskyddsföreningen.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Länsstyrelsen Gävleborg (LST) har offentliggjort summeringen av årets licensjakt på varg (10/3). De skriver att jakten har kantats av rättsliga prövningar ”då flera av länsstyrelsens beslut överklagats av olika intressenter.”

En korrekt beskrivning är att licensjakten kantats av felaktiga beslut från LST, och upprepade gånger i domstol bedömts sakna grund i rättssystemet. Länsstyrelsen anser ändå, helt utan självkritik, att årets licensjakt genomförts med ett ”gott resultat och varit strikt kontrollerad”.

Det juridiska haveriet började med att LST beslutade om licensjakt på vårt nordligaste revir Prästskogen. Reviret är viktigt för att stammen skall kunna sprida sig, lättare få kontakt med nya invandrade individer från norr och minska den höga inaveln. Det är ett mål som är fastslaget i såväl riksdag som i Sveriges rapportering till EU.

Annons

Annons

Förvaltningsrätten upphävde det felaktiga beslutet, men trots det var LST ”frågande till vikten av spridning mot det norra förvaltningsområdet”, och valde att överklaga till kammarrätten. Samtidigt beslutade LST om licensjakt i ett annat revir, Skrottmyren, ett beslut som omgående upphävdes av förvaltningsrätten eftersom det första beslutet låg för prövning i högre rätt och då inte kunde ändras.

När även kammarrätten avslagit överklagandet gällande Prästskogen fattade LST på nytt beslut om licensjakt i Skrottmyren. Även detta beslut upphävdes av kammarrätten då LST inte följt lagen om beslut av licensjakt. Då hade redan fem individer felaktigt hunnit fällas.

Det tog inte slut där, för LST valde att nu överklaga beslutet till Högsta Förvaltningsdomstolen. Länsstyrelsen Gävleborg har således i årets licensjakt hittills fått tre beslut underkända av domstol fyra (4) gånger. Att intresseorganisationer överklagar beslut är normalt i ett demokratiskt samhälle. Men när en myndighet, som skall agera opartiskt och objektivt, fattar det ena felaktiga beslutet efter det andra och överklagar domslut på domslut, är det anmärkningsvärt.

I LST uppfattning om ”strikt kontrollerad jakt”, kravet för att bedriva licensjakt, ingår att en av fem (20 procent) fällda individer i reviret Skrottmyren INTE tillhörde utvalt revir. ”Oturligt” ansåg LST, och ignorerar att alla fem (5) blev felaktigt fällda.

Under 2021 års licensjakt fälldes fel individer i tre av fyra revir nationellt, vilket visar på en utbredd ”otur” i länsstyrelsernas arbete.

Vår uppmaning till länsstyrelsen Gävleborg är nu; gör om, gör rätt och lär av misstagen!

Daniel Ekblom, Viltvårdsgruppen, Naturskyddsföreningen Gävleborg

Jenny Olsson, ordförande, Naturskyddsföreningen Gävleborg

Till toppen av sidan