Annons

Annons

Annons

Annons

Läsarnas egna bidrag

Läsartext
Kärt återseende av Furugården – "Grannarna" bjöd på gamla godingar

Torsdagen den 24 mars anno 2022 vare smått historisk för PRO Valbo – för första gången på över två år hade föreningen möte på Furugården.

Detta är en läsartext.

Olle Olofsson inledde årsmötet med att ha en parentation över de medlemmar som gått bort under året. Foto: Ulf Lindman

Annons

Trots att träffen startade en udda tid, klockan 16.30 istället för 14.00 som vanligt, kom 85 medlemmar. Skälet till senareläggningen var att Furugården fortfarande har en del pandemirestriktioner.

Att åter kunna husera på Furugården är dock en återgång till det normala, så det var en nöjd ordförande Olle Olofsson som välkomnade. Ett extra välkommet fick de sju nya medlemmar som tillkommit, varav flera var på plats.

Det blev även en stunds allvar, när han bad om bidrag till Ukraina som precis en månad tidigare anfallits av Ryssland.

Efter Olle Olofsson tog duon "Grannarna" över för tre kvarts musikunderhållning. Till publikens glädje bjöd duon på idel evergreens; gamla och riktigt gamla godingar från en rad olika genrer.

Annons

Duon "Grannarna" bjöd till publikens glädje på idel gamla örhängen, från en rad olika genrer. Foto: Ulf Lindman

Annons

När "Grannarna" lämnat scenen passade Olle Olofsson på att lämna aktuell information, bland annat att nästa medlemsträff blir den 21 april. Platsen är Furugården men tiden är ännu inte spikad. På träffen anordnas den traditionella vårmodevisningen, efter ett långt pandemiuppehåll.

Efter kaffe med smörgås följt av lotteridragning blev det ingen avslutning, istället övergick träffen i ett årsmöte. Det inleddes med att Olle Olofsson hade en parentation över bortgångna medlemmar; han tände ett ljus och läste några ord varpå det blev en tyst minut och en stunds musik.

Från årsmötet kan nämnas att föreningen gick back drygt 60.000 kronor under 2021, på grund av att PRO Valbo firade 50-årsjubileum med stor fest på Vretas till en nettokostnad på drygt 70.000 kronor. Minusposten var väntad, den blev till och med mindre än budgeterat. Föreningen har en hel del samlat i ladorna varför enstaka minusår klaras utan problem. Nämnas kan också att styrelsen avstår från att ta ut några arvoden för 2022.

Valen till styrelsen blev haltande, eftersom sjukdom gjort att en ledamot strax före årsmötet fallit ifrån. Det gjorde bland annat att Olle Olofsson som egentligen tänkt kliva av ordförandeskapet valdes till att fortsätta på posten i ett år till. På samma sätt blev Agnetha Björkman som tänkt sluta som ledamot istället omvald på två år.

Annons

Birgitta Olsson fortsätter som kassör medan en tilltänkt ny kassör tränas in på posten, och Margareta Wallinder tog på sig uppdraget som studieorganisatör under ett år. En ny ledamot valdes in i styrelsen, nämligen Ingela Haglund. Omval på två år blev det på ledamoten Ulf Lindman.

Vad gällde föreningens revisorer och valberedning blev det omval innan Olle Olofsson avslutade årsmötet.

Ulf Lindman

Till toppen av sidan