Annons

Annons

Annons

Annons

Göran Greider

ledare socialdemokratisk

Göran Greider
Äng(s)lig partiledning i Natofrågan

Text: 

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Svenska flaggan och Natos symbol.

Bild: TT

Annons

Tecknen hopar sig i skyn på att den socialdemokratiska partiledningen nu gör sig beredd att säga Ja till ett svenskt Natomedlemskap. Tyvärr. Ingen nu aktiv, ledande socialdemokrat har på mycket länge vågat ställa sig upp och argumentera för de fördelar, för Sverige och för omvärlden, som alliansfriheten ger. De som yppat något sådant är de som lämnat den dagliga politiken och all dess ängslighet, såsom Göran Persson och Stefan Löfven.

Det som därmed skett när ingen ingen ledande socialdemokratisk politiker ens fört fram alliansfriheten som ideal, det är att opinionen helt lämnats till att formas av borgerliga Natoförespråkare, partiledare eller borgerliga ledarsidor.

Annons

Annons

Det som därmed skett när ingen ingen ledande socialdemokratisk politiker ens fört fram alliansfriheten som ideal, det är att opinionen helt lämnats till att formas av borgerliga Natoförespråkare, partiledare eller borgerliga ledarsidor. Man kan också uttrycka det som så att någon Nato-debatt egentligen inte finns i detta land. Det hela liknar snarare en fullskalig offensiv för Nato på alla plan, i alla offentliga rum.

De som säger Nej till svenskt Natomedlemskap avfärdas ofta som – putinister, ett öde som till och med DN kulturchef Björn Wiman råkade ut för när han på grund av Natos kärnvapenstrategi i en krönika sa nej till Nato. Moderaternas gruppledare Tobias Billström kallade honom då putinist. Medan stora delar av borgerligheten är mer eller mindre fanatisk i den här frågan, så har s-ledningen valt att i det närmaste tiga och bara avvakta.

I veckan lanserade (s) en säkerhetspolitisk dialog. Runtom i Sverige ska rörelsen diskutera säkerhetspolitiken. Det finns förstås inget att invända mot det. Diskussion är bra. Men meddelandet som gick ut från Magdalena Andersson och Tobias Baudin avslutades emellertid så här: ”Om det under dialogens gång uppstår ett behov av att göra ett förändrat säkerhetspolitiskt vägval är det upp till partistyrelsen som partiets högsta beslutande organ mellan kongressperioderna att ta ett sådant beslut.”

Annons

Allt detta sker brådstörtat, troligen mycket för att s-ledningen vill slippa Natofrågan i valrörelsen. Men det är faktiskt inte klokt att helt avgörande historiska skiften i svensk säkerhetspolitik, skiften som får betydelse för årtionden framåt, ska avgöras med dagar och veckor som tidshorisont. Och utan att partiet självt ens riktigt vill gå in i någon debatt om vad man vill. Ängsligheten härskar.

Alliansfriheten är en lång tradition i Sverige och den är inte bara socialdemokratisk. Men den har genom historien gett stort utrymme för progressivt arbete för fred och nedrustning och kritik av förtyck runtom i världen när Sverige i alla fall formellt stått utanför de stora militärblocken. Möjligheterna till det skulle minska om Sverige kliver in i Nato.

Annons

Annons

Till toppen av sidan