Annons

Annons

Annons

Annons

Ockelbo Södra

Insändare
Hästarna står i en massa lera – får det vara så?

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vad gäller egentligen i hagar där tamdjur vistas? Får det verkligen se ut hur som helst?

Vid ridskolan i Ockelbo har jag sett hästar som står i flera decimeter lera och knappt kan röra sig. Hö ligger rakt ut på marken i lera och avföring. Jag förstår att problem i marken kan uppstå på våren då tjälen släpper och vädret kan ställa till det, men det är inte första gången jag ser och lider med djuren.

Vem är ansvarig? Varför görs inget åt problemet? Enligt uppgift lär det vara Ockelbo kommun som har ansvaret för anläggningen, så det kanske är pengaproblem då? Det har väl gått för mycket pengar till ishall och uppvärmd fotbollsplan samt ett antal miljoner av skattebetalarnas pengar till Wij trädgårdar. Kanske är det "bara småtjejer" som håller på med hästar och då är det inget att satsa på?

Annons

Annons

Ockelbo skall ju vara en kommun för alla har ledningen sagt. Så låt det bli så då! Tänk på att det är valår.

Gnägg

SVAR DIREKT:

Vi delar din bild av att det just nu är alldeles för lerigt i hagarna, framför allt för ridskolans privathästar. Detta är ett problem som vi från föreningens sida är väl medvetna om och som vi försöker att lösa – dels via akutinsats på kort sikt, men med förhoppningen också om en mer långsiktig åtgärd i form av bättre dränering och större andel hårdgjorda ytor. Situationen med hagarna för privathästarna har påtalats av såväl ledamöter i styrelsen som installade privathästägare, men är även ett säkerhetsproblem för anställd personal som dagligen tar in och ut hästarna, liksom för de ideella helgjourerna.

Vi är samtidigt mycket stolta över alla aktiviteter som erbjuds på anläggningen för ridande i alla åldrar, liksom den goda hästvälfärd som ridskolan erbjuder på de allra flesta plan (utom just nu mycket leriga hagar); daglig hantering av hästarna av utbildad personal, årliga tandkontroller, genomgång av equiterapeuter, bra foder samt minst fem veckors sommarbete i andra hagar utanför anläggningen.

Tyvärr är mängden tillgänglig mark i närområdet mycket begränsad och vi gör det bästa vi kan för hästarna utifrån de förutsättningarna. Det är också oftast enbart en kort tid av året som det ser ut som det gör nu.

Annons

Kommunen är sedan 2020 ansvarig för anläggningen, men verksamhetsrelaterade behov så som hagarna är föreningens ansvar. Ockelbo ryttarförening är dock beroende av en god dialog med Ockelbo kommun för att det ska fungera på ett optimalt sätt och mycket tacksamma för det stöd vi hittills fått.

Annons

Vår förhoppning är fler möten med kommunen ute på plats på anläggningen så att vi får en ännu bättre dialog och förståelse sinsemellan om föreningens utmaningar när det gäller såväl att bedriva en bra verksamhet för alla hästintresserade över generationsgränserna, som en god djurvälfärd.

Ingen skulle bli gladare än oss om satsningar på föreningslivet generellt och hästidrotten specifikt blev en kommande valfråga! Vi behöver allt stöd vi kan få, från såväl politik och kommunens tjänstemän som ideella krafter.

Styrelsen för Ockelbo ryttarförening

genom ordförande Madelene Håkansson

Annons

Annons

Till toppen av sidan