Annons

Annons

Annons

Annons

Brynäs

Insändare
Björkarna har beskurits så att de riskerar att förblöda

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Annons

Den senaste månaden har Gävle kommun beskurit träden i Stenebergsparken. Många stora grenar har sågats bort och flera träd är kala högt upp på stammarna. Grenarna har malts till flis på plats i parken. Inte bara lindar har beskurits, utan även björkar.

Saven rinner efter att man beskurit träden i Stenebergsparken. "Sav som rinner efter beskärning av träd är inte skadligt för trädet", skriver Gävle kommun i sitt svar på insändaren. Foto: Nina Franchell

Annons

De som kan något om träd och trädbeskärning vet att björkar är så kallade blödare som kan blöda till döds om beskärningen sker vid fel årstid, det vill säga då saven stiger. Därför ska björkar beskäras när savflödet är som minst, under den så kallas JAS-perioden, det vill säja i juli, augusti eller september.

Detta har Gävle kommun inte tagit hänsyn till och nu står flera björkar och blöder sav så att det droppar ner på marken och rinner sav efter stammarna. Varför har björkarna beskurits vid fel tidpunkt i strid mot beprövad kunskap och hur tänker Gävle kommun kring detta? Varför beskärs träden så hårt över huvud taget? Klimatförändringarna med varmare somrar ökar behovet av skugga, inte tvärtom.

Annons

Camilla Dal och Per Jansson

SVAR DIREKT:

Gävle kommun ansvarar för att värna, vårda och ge träd på allmän plats bra förutsättningar för att främja trädens hälsa på lång sikt. Vi har även ett ansvar att hålla platsen säker där träden står. Det innebär att beskärning av träd är nödvändigt för att undvika att grenar ramlar ner och orsakar eventuella skador.

Traditionellt har beskärning utförts under JAS-perioden (i juli, augusti eller september), men idag finns nyare kunskaper om trädbeskärning. Arbetet bör undvikas vid lövsprickningen vilket är olika från år till år beroende på temperatur.

Dock finns det undantag om vilken typ av beskärning som utförs. Kronhöjning har utförts i Stenebergsparken för att öka ljusinsläppet i parken. Höjning av kronan har även varit nödvändigt för att kunna komma fram med arbetsfordon och för att utföra skötsel av parkens ytor utan att riskera åverkan på träden. Torra och döda grenar kan beskäras året om.

Annons

Sav som rinner efter beskärning av träd är inte skadligt för trädet, men det kan påverka trädets estetiska utseende. Flisning av grenar är något som här har utförts på plats, det är ett medvetet val för att minska onödiga transporter.

Gävle kommun, Livsmiljö Gävle

Till toppen av sidan