Annons

Annons

Annons

Annons

Läsarnas egna bidrag

Läsartext
Här får Jamie och hans förskola en egen trädgårdsodling

Odling av fleråriga växter står högt på agendan när det gäller att lösa våra stora utmaningar med klimatförändringar. Under 2021 fick Vallbacksskolan, Olsbackagårdens förskola samt Nävergårdens förskola chansen att plantera fleråriga ätbara växter på sin skol-/förskolegård, och nyligen var det Smultronställets förskolas tur.

Detta är en läsartext.

Vårdnadshavare Mikaela samt hennes son Jamie gräver i en pallkrage. Foto: Sofia Lord

Annons

Skolträdgården är en plats där elever tillsammans med pedagoger odlar grönsaker och/eller blommor och gärna komposterar. Denna plats samt dess resultat används aktivt i undervisningen. Över 80 procent av Gävles skolor och förskolor har idag en skolträdgård.

En av pallkragarna som ska rensas, samt växter som ska planteras.

Genom ett samarbete mellan elever och lärare från Färnebo folkhögskola, Region Gävleborg, Gavlefastigheter och Gävle kommun erbjuds till att börja med ett begränsat antal grundskolor och förskolor i Gävle kommun att få ett antal fleråriga ätbara växter planterade på sin skol-/förskolegård. Projektet genomförs med stöd från välgörenhetsorganisation Change-X som bidrar med över 160 000 kronor, Region Gävleborg bidrar med 110 000 samt miljöstrategiska programmet i Gävle kommun som bidrar med medel för projektkoordinering.

Annons

Annons

Trädgårdsexperterna från Färnebo diskuterar och planerar planteringen.

Planteringarna ger en skolmiljö med en ökad mångfald av ätbart som även gynnar pollinatörer och nyttodjur. Barn och elever får bekanta sig med nya växter och får möjlighet att pröva på nya smaker såsom kärleksört, spansk körvel och piplök. Projektet ger lärare och övriga medarbetare kunskap och inspiration till att ta med dessa växter in i den pedagogiska verksamheten för att belysa många viktiga samband såsom ekologisk läskunnighet, biologisk mångfald, kolinlagring, matresiliens, kretslopp, mikroliv i jorden och pollinatörer.

Trädgårdsexpert från Färnebo gräver en grop efter att plattor har tagits bort.

Planteringen görs av elever och lärare från Färnebo folkhögskola tillsammans med pedagoger, vårdnadshavare samt barn och elever.

Anna-Carin Fasting som är ateljerista på Smultronställets förskola berättar att de tidigare planterat en hel del på förskolan, men att de är väldigt glada över att få en utökad skolträdgård med fokus på fleråriga och ätbara växter. Varje år har man på förskolan en hållbarhetsvecka där alla barn bland annat får plantera solrosfrön. Varje höst har man också en skördevecka där de tar tillvara på allt som odlas.

Annons

Anna-Carin betonar vikten av att det finns en röd tråd genom all undervisning där odling och skolträdgård är en del av arbetet med lärande för hållbar utveckling som genomsyrar all undervisning.

Annons

Jamie från förskolan var med och grävde och planterade.

Vi får även chansen att prata med en av de vårdnadshavare som är med och hjälper till i anläggandet av den utökade skolträdgården. Mamma Mikaela berättar att det märks hemma att man på förskolan arbetar med odling samt sortering av avfall. På förskolan använder de sig av det pedagogiska materialet Sopsamlarmonstrena som gör det roligt att sopsortera. Mikaela berättar om det tillfälle när hon var på väg att kasta en plastbit fel. Hennes son Jamie blev då upprörd och utbrast ”Men mamma nu blir ”Plastis” (sopsamlarmonstret som hanterar plast) INTE glad”.

Pedagoger, vårdnadshavare samt trädgårdsexperter hjälptes åt.

Trädgårdsexperterna från Färnebo folkhögskola poängterar vikten av att vi ur ett långsiktigt perspektiv behöver ge barnen verktyg för att bidra till den biologiska mångfalden samt utveckling av nya metoder för matproduktion.

Sofia Lord och Jill Pålsson, Gävle kommun

Annons

Annons

Till toppen av sidan