Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
C: Viktiga steg mot en mer tillgänglig och nära vård

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Vidare förbättras tillgängligheten genom en förstärkt och förtydligad vårdgaranti. Man ska kunna komma i kontakt med sin vårdcentral samma dag och få en första bedömning inom tre dagar", skriver flera centerpartister. Foto: TT

Annons

Alla har rätt till en trygg och nära vård. Centerpartiet i Uppsala län ser ett behov av att öka resurserna till primärvården och stärka vårdcentralerna för att skapa en mer tillgänglig och trygg vård oavsett var i länet du bor. Nationellt har Centerpartiet dessutom under en längre tid drivit på för en större primärvårdsreform som riksdagen nu fattat beslut om. Reformen tar sikte på förbättrad tillgänglighet och kontinuitet, vilket i kombination med stärkt valfrihet kommer göra vården närmare i hela landet.

För att stärka valfriheten kommer alla medborgare nu få rätt till en fast läkarkontakt och välja vårdcentral var som helst i landet, oberoende av vilken region man bor i. Samtidigt ska en nationell digital listningstjänst etableras som gör att man enkelt kan lista sig, vid behov lista om sig samt hitta information om alla vårdcentraler i hela landet. Rätten att välja vårdcentral oavsett var man bor är för oss en självklarhet, man måste känna sig trygg med den vårdcentral som man vill gå till.

Annons

Annons

Under lång tid har vi drivit med kraft att man som patient bör ha rätt till en fast läkare på valfri vårdcentral. Idag är det endast 35 procent av befolkningen som har tillgång till en egen namngiven läkare enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. I Norge är motsvarande siffra 98 procent. Att stärka kontinuiteten genom att fler får en fast läkare är en mycket viktig del i att förbättra svensk primärvård. Med en fast läkare som följer patienten över tid kan symtom och sjukdomar fångas upp i ett tidigare skede och vården kan arbeta med att, inte bara bota sjukdomar, utan även förebygga ohälsa.

Vidare förbättras tillgängligheten genom en förstärkt och förtydligad vårdgaranti. Man ska kunna komma i kontakt med sin vårdcentral samma dag och få en första bedömning inom tre dagar. Det ska även bli enklare att etablera små vårdcentraler på landsbygden. Vården ska finnas där när man behöver den. Om medborgare inte får hjälp hos sin närmaste vårdcentral vänder man sig i stället till sjukhusen, vilket leder till fulla akutmottagningar som redan idag är en flaskhals på våra sjukhus.

Primärvårdsreformen som vi i Centerpartiet har arbetat för är ett första steg mot en närmare vård i hela landet. Men mer måste göras. Det behövs bland annat en rätt till och en bättre fortbildning för personalen och tydliga krav nationellt på bättre samarbete mellan regioner och kommuner. Det är särskilt viktigt för äldre och personer med kroniska sjukdomar.

Annons

Utöver en utbyggd och mer tillgänglig primärvård i alla länets kommuner, vill Centerpartiet i Uppsala län även se en bred satsning på äldremottagningar för att äldre över 75 år med komplexa vårdbehov ska få ett bättre omhändertagande. Samtidigt vill vi fortsätta att verka för etableringen av närmottagningar i utvalda orter på landsbygden som kan erbjuda vård för enklare åtgärder som inte kräver läkarmedverkan. Vi i Centerpartiet kommer alltid arbeta för vårdens bästa och för att vi ska ha en närmare vård oavsett var i länet du bor.

Annons

Catarina Deremar, riksdagsledamot, Uppsala län (C)

Unn Harsem, regionråd (C)

Annika Krispinsson, vice ordförande, regionfullmäktige samt vårdstyrelsen (C)

Helene Zeland Bodin, kommunstyrelsens ordförande, Håbo kommun (C)

Marie Wilén, kommunstyrelsens ordförande, Heby kommun (C)

Josefin Nilsson, toppkandidat, Östhammars kommun (C)

Sara Sjödal, kommunstyrelsens ordförande, Tierps kommun (C)

Boo Östberg, kommunalråd, Knivsta kommun (C)

Clarrie Leim, vice ordförande, kommunstyrelsen, Älvkarleby kommun (C)

Ulrika Ornbrant, kommunalråd, Enköpings kommun (C)

Jonas Petersson, gruppledare, Uppsala kommun (C)

Annons

Annons

Till toppen av sidan