Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Varje suicid och suicidförsök är en tragedi

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Vi vill införa mobila psykiatriska team eller psykiatriambulanser som åker ut vid larm om suicidförsök, psykoser och kriser av liknande slag och när ett suicid har begåtts ska en ”haverikommission” upprättas", skriver Kristdemokraterna i Region Gävleborg. Foto: TT

Annons

Den psykiska hälsan i Sverige blir allt sämre och cirka 1 500 suicid, självmord, sker varje år. Bland unga (15–24 år) beror så mycket som en tredjedel av alla dödsfall på suicid. I Gävleborg ser det särskilt dystert ut då vi ligger i ”toppen” av statistiken både vad gäller antalet suicid och suicidtankar.

Arbetet med att förebygga suicid har granskats och under vecka 16 diskuterades en rapport från riksrevisionen i riksdagen där det riktas kritik till regeringen, arbetet med suicidprevention har inte varit tillräckligt effektivt. Sverige behöver en starkare styrning av arbetet, en bättre samordning mellan olika myndigheter och aktörer. Andra förbättringsområden som framhölls var att införa en nationell hantering av samtal till 112 som rör hot om suicid och att Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, ska följa upp suicidhändelser på ett bättre sätt.

Annons

Annons

Kristdemokraterna anser att varje suicid är ett stort misslyckande och en fruktansvärd tragedi. Vi anser att den ökande psykiska ohälsan måste tas på stort allvar, att vi behöver göra mer för att stödja människor som inte mår bra. Fortfarande finns dock mycket skam och social stigmatisering kopplat till psykisk ohälsa vilket gör att människor avstår från att söka hjälp. Tidiga insatser är angelägna och särskilt viktigt är att barn och unga får stöd i rätt tid då utbildning och framtidsplaner riskerar att spolieras av en längre tid av psykisk ohälsa, därtill kommer risken för missbruk och andra riskbeteenden.

Därför har Kristdemokraterna många förslag till förbättringar som stärker arbetet med psykisk ohälsa, inte bara i det förebyggande arbetet och den dagliga verksamheten utan även efter ett suicid/suicidförsök.

Vi vill införa mobila psykiatriska team eller psykiatriambulanser som åker ut vid larm om suicidförsök, psykoser och kriser av liknande slag och när ett suicid har begåtts ska en ”haverikommission” upprättas. Där ska berörda aktörer så som socialtjänst, skola, polis, sjukvård och civilsamhället utreda vad som hänt och brustit för att kunna bli bättre på att förhindra dessa tragedier.

Kristdemokraterna vill även förstärka Barn- och ungdomspsykiatrin, för att korta ner köerna till behandling och intensifiera arbetet mot självskadebeteende och suicidförsök. Detta arbete ska ske i samverkan med elevhälsan. Övergången mellan barnpsykiatri och vuxenpsykiatri måste också förbättras, vården måste utformas så att de unga vuxnas behov tillgodoses.

Vi måste ta den psykiska ohälsan och tankar om suicid på allvar!

Kristdemokraterna i Region Gävleborg

Jennie Forsblom (KD), regionråd i opposition

Peter Åkerström (KD), gruppledare

Annons

Annons

Till toppen av sidan