Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Kommunens ytterområden och socialt utsatta stadsdelar kämpar mot liknande orättvisor

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Vi som bor i de här kommundelarna har under en allt för lång tid fått stå tillbaka till fördel för urbaniseringen och marknadsintresset framför samhällsintresset.", skriver debattörerna. Andersbergs centrum.

Bild: Markus Boberg

Annons

Ojämlikhet är en ekonomisk och social ordning som inskränker människors möjligheter och villkor genom hela livet. Ojämlika relationer försvagar människors hälsa, utbildning och ställning på arbetsmarknaden. Ojämlikheten minskar människors värdighet och självkänsla.

Liksom den hämmar och håller tillbaka deras kollektiva och individuella kapacitet, talang och potential att agera, delta i och förändra samhället som fria, självständiga och starka medborgare.

Där vi bor syns ojämlikheten extra tydligt. Den geografiska orättvisan är påtaglig. Det handlar dels om kommunens ytterområden, dels om kommunens eftersatta områden. Vi som bor i de här kommundelarna har under en allt för lång tid fått stå tillbaka till fördel för urbaniseringen och marknadsintresset framför samhällsintresset. Det märks på våra förskolor och skolor, det märks på vår tillgång till offentlig och privat service, det märks på underhållet av våra byggnader och det märks på vår infrastruktur.

Annons

Annons

Det behövs fler jobb, tryggare skyddsnät och fler bostäder som folk har råd att bo i.

Accepteras orättvisor mellan vuxna accepteras det praktiken mellan barn. Det gör någonting med oss att uppleva att framtidstro, trygghet och service tas ifrån oss.

Det behövs hårdare tag för att bekämpa sociala orättvisor och politiskt fokusera på det som allra mest påverkar människors livsvillkor.

Det här vet Socialdemokraterna. Och vi tycker att det är väldigt bra att vi i Gävle tar de här orättvisorna på allvar och satsar på såväl landsbygd som de stadsdelar där ojämlikhet drabbar människor hårdast.

Genom ytterområdessatsningen som har pågått sedan 2015 har totalt 260 projekt hittills finansierats för uppemot 30 miljoner kronor, med syfte att öka delaktigheten och attraktiviteten i kommunens ytterområden. 5 miljoner har satsats årligen och prioriterats av medborgarna i lokala utvecklingsråd. Tack vare att utvecklingsrådens synpunkter fångats upp så investeras också i till exempel allaktivitetshus i Hedesunda och Bergby, vattenfrågan i kommunens nordliga del, mer verksamhetsmark i Forsbacka och för turistutvecklingen.

Förra året presenterades Stadsdelslyftet - som startar i Andersberg med de första satsningarna nu under 2022. Målet med Stadsdelslyftet är att tillsammans med invånarna, föreningslivet, näringslivet och myndigheter stärka möjligheterna och tillgången till jobb och utbildning, minska segregation och investera för trygga och trivsamma hem och utemiljöer.

Vi vet att med fyra nya år med Socialdemokraterna i majoritet kommer Gävleborna att se än mer satsningar för geografisk rättvisa och ökad jämlikhet. Det vinner alla på.

Sanna Backeskog (S), kommunfullmäktigeledamot och riksdagskandidat från Andersberg

Kent Edin (S), kommunfullmäktigeledamot och kandidat i kommunvalet från Norrsundet

Annons

Annons

Till toppen av sidan