Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Är ni stolta över den sterila miljö ni skapat? – kommunen svarar

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

" En steril, fantasilös och ogästvänlig miljö har blivit resultatet", skriver insändarskribenten.

Bild: Privat

Annons

Gävle kommun och kyrkogårdsförvaltningen har med gemensamma krafter förvandlat en grön oas till en kal och trist anläggning. Hur tänker man? Förr tyckte vi om att gå genom den omfamnande, grönskande tunnel som ledde fram till ängen vid nuvarande Boulognerbadet. Då var här magiskt och vackert och ett hem för fåglar och ekorrar. Nu satsar Gävle kommun på "ett mer hållbart, grönare och tryggare Gävle", enligt en banderoll på den nu helt förvandlade platsen. Samtidigt har kyrkogårdsförvaltningen fällt resterande träd på andra sidan det strikta trådstängsel som sattes upp för ett par år sedan, då en stor mängd träd också fälldes. En steril, fantasilös och ogästvänlig miljö har blivit resultatet, helt öppen för bullret från Västra vägen och med full insyn till kyrkogårdens lager för begagnade artefakter. Så, detta är ännu en väg vi inte behöver gå mer. De vägarna blir bara fler och fler i Gävle, på grund av en allt mer hårdhänt exploatering, röjning och kalhuggning av stadsnära grönområden.

Annons

Annons

Så, vad är "grönare" nu? Det gäller att tolka orden rätt i dessa tider av nyspråk. Språkets förvandling är både fascinerande och försåtlig. Att studera det är lika nödvändigt som lärorikt. Tänker jag efter så förstår jag att "hållbar" och "grön" numera inte betyder ökad varsamhet om det som växer och satsningar på biologisk mångfald, utan det betyder tvärtom att en massa påstått onödig, ovårdad, obehaglig och rentav skräckinjagande grönska tas bort för att ge plats åt parkeringar för diverse fordon, kala grus- och gräsytor, rätlinjig formgivning, belysningsstolpar, stubbåkrar och urblåsta parker där monokultur dominerar. Kvar blir snart sagt ingenting som lockar fantasin, skapar välmående och höjer livskänslan.

Är det alltså sådana miljöer vi stadsbor anses behöva mest, för vår rekreation, vårt välmående och vår hälsa? Gävle kommun liksom Svenska kyrkan behöver uppenbarligen hjälp och jag säger som Greta, lyssna på forskarna. Jag rekommenderar nämnda parter att ta kontakt med Högskolan i Gävle, där väsentlig forskning om vår gemensamma livsmiljö bedrivs. Allt för att inhämta kunskap om vilken typ av miljöer som får oss att må bra och för att stävja överdriven avverkning och undvika fadäser när skrivbordsprodukter, framtagna till storkostnad för oss medborgare, ska appliceras på verkligheten. Dessutom kan resurser som idag används för att göra parker och grönområden maskinbehandlade, kala och fula styras om till bortstädning av all den plast som tillåts skräpa ner såväl naturreservat som parker. Apropå sådant som ser ovårdat och otrevligt ut, och som dessutom verkligen är skadligt för miljön och levande varelser.

Annons

Camilla Dal

Annons

SVAR DIREKT:

Boulognerbadet invigdes 2015 med bland annat bryggbad, volleybollplaner, omklädningsrum och utegym. Området, där även Hälsans stig passerar, är välbesökt året om, speciellt under sommarhalvåret då platsen har blivit ett självklart besöksmål för många Gävlebor i olika åldrar.

Det finns stora visioner för Boulognerbadets utveckling. Förutom arbetet mellan gångvägen och kyrkogården som pågått sedan hösten 2021, finns planer på att anlägga ett familjebad med badstrand öster om badbryggan. I skrivandets stund pågår ett utredningsarbete inför att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet (muddring för kommande strand och långgrunt bad), en ansökan som beslutas av Mark- och miljödomstolen.

Det finns planer på att anlägga ett familjebad med badstrand öster om badbryggan, svarar Gävle kommun.

Bild: Markus Boberg

Med en förmodad ökning av besökande barnfamiljer ser vi Boulognerbadet som en framtida mötesplats för flera åldergrupper. I och med badets fantastiska läge och närheten till stadskärnan dit många redan cyklar har vi satsat på fler cykelparkeringar, inte bara för traditionella cyklar utan för de populära lådcyklarna som nyttjas av många barnfamiljer. Fler cykelparkeringar är en viktig förutsättning för att främja det hållbara resandet till och från området.

Boulognerbadet får också ny belysning för att öka tryggheten i området, ny utedusch, fler papperskorgar, nya informationsskyltar och en uppställningsplats för kioskverksamhet. Boulognerbadet är också ett område för vila och rekreation. Utifrån vår vision samt inkomna önskemål från parkens besökare har vi utökat antalet parkbänkar, anlagt nya gräsmattor, föryngrat och planterat nya träd, buskar och perenner för att få större grönskande variation i området vilket på sikt gynnar den biologiska mångfalden. I nuläget så håller all växtlighet på att växa till sig, men med lite tålamod så kommer platsen i sinom tid att blomstra för fullt.

Läs mer om Boulognerbadet på www.gavle.se/boulognerbadet

Gävle kommun Livsmiljö Gävle

Annons

Annons

Till toppen av sidan