Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Behöver fler arbetsmöjligheter för personer med funktionsnedsättningar

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Helene Åkerlind, L, Gävle.

Bild: Erik Wikström

Annons

Arbete är ett viktigt medel för att kunna leva ett fullvärdigt liv. Det handlar både om livskvalitet, gemenskap och om rätten att vara inkluderad i samhället. Det finns idag flertalet stöd som syftar till att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få jobb, men de fungerar inte alltid.

Vissa behöver enbart stöd i att hitta ett arbete som passar medan andra har större begränsningar och behöver mer omfattande insatser. Alldeles oavsett är aktivitet och tillhörighet alltid bättre än passivitet och utanförskap. För personer med mer omfattande funktionsnedsättningar måste det därför finnas en meningsfull daglig verksamhet som också motarbetar inlåsningseffekter. Det främsta målet bör alltid vara att stödinsatser ska möjliggöra för människor att utvecklas och på sikt kunna bidra till egen försörjning.

Annons

Annons

I årets kommunplan finns uppdraget att ge ökade valmöjligheter för den enskilde att välja sin dagliga verksamhet, både sett till innehåll och arbetstider. Det finns idag många som både enligt biståndsbeslut och egen önskan skulle vilja tillbringa mer tid på sitt arbete inom daglig verksamhet. Där behöver vi vara möjliggörare.

Den dagliga verksamheten i Gävle kommun behöver erbjudas med större mångfald och alltid utifrån den enskildes önskan. Det måste också bli mer lönsamt – det kan inte få vara så att människor betalar för att arbeta eftersom deras habiliteringsersättning är för låg. Därför vill vi i Liberalerna fördubbla ersättningen och återinföra endast två nivåer: hel- och halvtid.

För Liberalerna är det också viktigt att kommunens trygghetsanställningar ses som en reguljär anställning med samma rättigheter och möjligheter. På vårt initiativ görs därför en lönekartläggning under året, specifikt för medarbetare med en trygghetsanställning inom Gävle kommun. Detta görs i syfte att säkerställa likvärdiga lönenivåer samt för att se över den organisatoriska tillhörigheten. För oss är det självklart att alla anställda ska ha rimliga arbetsvillkor och en god arbetsmiljö, oavsett anställningsform.

Annons

Gävle kommun har under många år haft höga ambitioner inom funktionsrättsområdet. Det märks och vi har idag en bra verksamhet, men det finns mer att göra. Under den kommande mandatperioden vill vi liberaler flytta fram positionerna ytterligare. Det är dags att riva alla återstående hinder och bana väg för att varje människa ska kunna bli sitt bästa jag.

Helene Åkerlind (L) Kommunalråd

Annons

Annons

Till toppen av sidan