Annons

Annons

Annons

Annons

Läsarnas egna bidrag

Läsartext
Internationell träff för gröna initiativ

20 förväntansfulla deltagare från Polen, Grekland, Tyskland, Holland och Frankrike anlände torsdagen den 9 juni för en träff på lägergården Gläntan i Mållångsta, Ovanåker, under tre intensiva dagar.

Detta är en läsartext.

Deltagare från sex länder i projektet GIRA utanför kursgården, Gläntan, Mållångsta. Foto: Lena Husén

Annons

Gruppen är en del i ett Erasmus+ projekt som kallas ”Green Initiatives in Rural areas”, GIRA. Svenska partner är Europahuset Gävleborg, Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg, med två lokala utvecklingsgrupper i Trönö och Österfärnebo samt kursgården Gläntan.

Denna träff är den tredje av totalt sex tillfällen som projektdeltagarna ses för att se på goda exempel, inspireras och lära av varandra. En manual över bra initiativ kommer att tas fram under projekttiden. Kanske det även kan bli uppslag till än mer lokala konkreta samarbeten framöver?

Annons

Annons

Detta veckoslut innehåller en presentation av Hela Sverige X-ing Gävleborgs projekt ”I med och motvind”, vars ambition är att vara en neutral part mellan boende, kommuner och vindkraftsföretag vid diskussioner om eventuella vindkraftsetableringar. Det svenska arbetet med kretsloppsplaner presenteras också.

Vidare kommer gruppen att besöka intressanta gröna exempel i Ovanåker och Bollnäs. Dels det kommunala bolaget Borabs arbete med insamling, hantering, lagring och beredning av kommunernas hushållsavfall i avfallsanläggningen i Bollnäs, med återvinningscentraler i Bollnäs och Edsbyn. Borab driver också en avfallsanläggning där det brännbara avfallet efter källsortering bereds. Bolaget följer avfallshierarkin i enlighet med EU:s direktiv. Avfallet lagras, blandas och mals för att sedan omvandlas till energi via exempelvis fjärrvärme.

Dels ska gruppen också besöka biosfärområdet Voxnadalen i Ovanåker. Området är en del i ett världsomspännande nätverk med uppgiften att bidra till genomförandet av FN:s Globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Uppgiften för biosfärområdet är att främja breda samverkansprocesser och initiera projektverksamheter. Biosfärområde Voxnadalen har tre fokusområden, Skogen som hållbar resurs, Levande vatten och Ett öppet och levande landskap.

Annons

De olika länderna ligger olika långt framme i arbetet mot en grön omställning och därför blir det mycket intressanta diskussioner.

Men även ett förtida traditionellt midsommarfirande får de utländska gästerna vara med om.

Nästa möte kommer att hållas i Friesland i Nederländerna i september.

Sophia Malm

Annons

Annons

Till toppen av sidan