Annons

Annons

Annons

Annons

Sandviken

Insändare
Fyra bortslösade skolår i Sandviken

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Murgårdsskolan i Sandviken.

Bild: Jenny Lundberg

Annons

Läser i Din Lokaltidning för vecka 22 att Sandvikens kommun inte går vidare med Murgårdsskolan. Artikeln klargör att kunskapsnämnden är oenig om hur framtidens skola ska utformas, och då gör jag nedanstående reflektion:

Nu har sossarna tillsammans med Centern och Liberalerna förslösat fyra viktiga år för skolans utveckling i Sandviken. Först missfostret Skola 2025 –utredningen som presenterades 2018. Den var så undermålig och blev så starkt kritiserad av medborgarna, att S, L och C inte vågade gå vidare med den, varvid den gömdes undan.

Sedan kom nästa missfoster, Skolhusplanen, som också gjordes ned av medborgarna. Det togs något konstigt beslut om den i kommunfullmäktige, men avsikten var uppenbarligen att till största delen gömma den utan att tappa ansiktet. Gemensamt för dessa utredningar var bland annat satsning på storskolor, trots att medborgarna inte vill ha det.

Annons

Annons

Nästa desperata försök blev en förstudie om var skolor skulle kunna placeras. Detta borde ha varit ett inledande steg i utredandet av framtidens skolverksamheter, men i Sandviken börjar man bakifrån! Nu siktar man på att utan riktiga utredningar införa storskolor med cirka 1 000 respektive 1 600 elever. Utan att väcka nya protester genom att mer i tysthet smyga in en storskola i taget, så räknar man med att de samlade protesterna blir mindre. Och det är sinnessvagt att S inte släpper in den egna medlemmen och främsta sakkunniga inom S-ledet i skolfrågor, Åsa Morberg, utan avfärdar henne med att ”hon är en tyckare bland andra”. Respektlöst! Allt agerande sker utan nödvändiga konsekvensanalyser och för att undvika att ärendena tidigt får en övergripande diskussion i kommunfullmäktige.

LÄS VÅRA ARTIKLAR OM FRAMTIDENS SKOLA I SANDVIKEN

Kännetecknande för sossarnas agerande (L och C tiger och samtycker) är att de kör sitt eget race och undviker så mycket som möjligt och lite till att enligt kommunallagens principer låta övriga partier delta i utredningar och framtagande av beslutsunderlag, vilket är kännetecknande för ovannämnda fallen. Ett typiskt exempel är att nämndledamöterna från S, L, C har ett möte tillsammans med chefstjänstemän dagen före nämndsammanträdena där de får en mycket vidare information från förvaltningen än den som sedan ges vid nämndsammanträdena. Då alla nämndledamöter är kollektivt ansvariga för nämndens beslut och skolans verksamhet får detta inte förekomma eftersom hela nämnden samtidigt ska ha en och samma information från förvaltningen. På detta vis har S, L, C agerat för att minimera de övriga partiernas möjlighet att påverka.

Annons

Annons

Hur har det blivit så här? Jo, valresultatet 2018 gav S 35 procent, C 8 procent och L 7. De övriga partierna fick resultat mellan S och C. Av resultatet kan alla förstå att väljarmajoriteten inte har gett något parti rätten att utöva majoritetspolitik och alla partierna meddelade väljarna före valet att de var självständiga. Men eftersom S, trots att de inte fick väljarmajoritetens förtroende, anser att de som största parti ändå har kompetens för och ensamrätt till makten i kommunen, så köpte de lojaliteterna av L och C i utbyte mot kommunalrådsposter och ordförandeposter till dessa kommunalråds nära anhöriga. Poster som C och L inte var berättigade till genom valresultatet! C och L blev lojala och ställer upp på det mesta från S.

LÄS POLITIKERNAS SVAR PÅ DENNA INSÄNDARE HÄR

Resultatet av kapningen av makten avslöjar mycket väl att trion inte klarar av att hantera kommunen och då främst skolfrågorna på egen hand. Se även hur det blev med Storviksbadet! De måste inse att det blir ett dåligt resultat när man ska köra solorace och inte låta alla partier få insyn i och delta i utredningar, med mera.

Arvodena för kommunalråden från C och L har genom samgåendet, utöver oppositionsrådsarvodet på 26 169 kronor per månad baserat på valresultatet, med pengar från S höjts med 16 731 kronor per månad (200 772 kronor per år!) till 42 900 kronor per månad? De har avtalat att S avstår dessa pengar= 23,4 procent av ett riksdagsmannaarvode, till dessa kommunalråd. Motivering? De har ju inte något utökat ansvar. Tankar….

(Arvodena är offentliga och hämtade från Sandvikens kommuns lönekontor).

Olov Göransson, moderat

Annons

Annons

Till toppen av sidan