Annons

Annons

Annons

Annons

Läsarnas egna bidrag

Läsartext
Nu är alla gränserna hittade – och kartorna stämmer med verkligheten

Nyligen samlades ett antal ägare av skogsfastigheter till en träff i Järbo Folkets Hus för att få information om ett långvarigt och omfattande arbete med inmätning av fastighetsgränser i ett område norr och väster om Järbo.

Detta är en läsartext.

Omkring 21 000 hektar med cirka 3 700 gränsmarkeringar. Bilden: Kart- och lantmäterienheten, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS)

Annons

Projektet har pågått i fyra och ett halvt år, men har inte gjort så stort väsen av sig för allmänheten. Nu var det dags för en slutredovisning och sammanfattning av arbetet. Det är ett jobb som innebär avancerad teknik och praktiskt arbetet ute i fält.

Arbetet har drivits som ett projekt i samarbete mellan Lantmäteriet i Sandviken, Skogsstyrelsen, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Leader (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling).

Inventeringen har utförts av Skogsstyrelsen som haft ett antal arbetslag som gått igenom terrängen och markerat hittade gränsmarkeringar som senare har mätts in med precisions-gps med en noggrannhet på 10–25 millimeter. Arbetslagen har utgjorts av flyktingar som kom till Sverige 2015. Det har också fungerat som ett integrationsprojekt.

Annons

Syftet med jobbet är att förbättra den digitala registerkartan för skogsfastigheter, alltså att få en korrekt dokumentation till nytta för fastighetsägare och samhället

Annons

Så här kan det se ut när det finns ett tydligt gränsröse. Foto: Kart- och lantmäterienheten, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS)

Varför är kartan fel? Kartor från nutida lantmäteriförrättningar är baserade på noggranna mätningar, oftast med GPS-teknik. Många fastighetsgränser i skogsmark är tillkomna vid Laga skifte för kanske 150 år sedan. Kartor från dessa har tidigare blivit inpassade och digitaliserade i nuvarande kartsystem utan inmätningar som grund. De gamla kartorna kan ha både skalfel och vinkelfel. Det är en stor anledning till att kvaliteten på den digitala registerkartan behöver förbättras med hjälp av inmätning av gränsmarkeringar. Enligt jordabalken är det gränsmarkeringarna på och i mark som gäller i första hand. Är markeringarna borta så är det de gamla kartorna med sina brister som gäller. Så rådet fastighetsägarna fick med sig var att de ska vara rädda om och märka upp sina råstenar samt sköta om rågångarna.

Nu gör man en inmätning av de gränsmarkeringar som finns i terrängen och resultatet av arbetet är alltså att man får kartor över ägorna som stämmer med verkligheten. Det minskar tänkbara konflikter och fel vid avverkning av skog, köp och försäljning av fastigheter liksom vid byggande av vägar och anläggningar.

Att nuvarande kartor visar fel har konstaterats vid flera tillfällen. Det kan röra sig om upp till 20 meter. Det har naturligtvis betydelse när många skiften kan vara så smala som 17 meter.

Det återstår en del arbete innan alla data förts in på kartorna men sen kan man säga att uppgifterna är "huggna i sten". Det verkade de flesta på mötet vara nöjda med.

Olle Thåström

Annons

Annons

Till toppen av sidan