Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Ge patienter i Gävleborg en sjukhushund

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Hundar har en positiv inverkan på människor som har det svårt och på människor med särskilda behov", skriver flera kristdemokrater. Foto: TT

Annons

Djur har historiskt sett haft stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Som sällskapsdjur har de visat sig ha en positiv och lugnande effekt för vårt mentala, sociala och fysiska välbefinnande. I studier har man sett hur till exempel puls, blodtryck och kortisolnivåer sänks efter kontakt med djur. Inom vård och omsorg har man därför länge använt sig av sällskapsdjur. Det finns även projekt där man använder sig av robotdjur, som passar även för allergiker.

Annons

Katter är ett djur som länge har funnits som sällskap och tröst på särskilda boenden och till människor nära döden. Idag finns det specialutbildade djur, oftast hundar, som kan användas till behandling, rehabilitering eller social samvaro. Hundar har en positiv inverkan på människor som har det svårt och på människor med särskilda behov. För svårt sjuka patienter kan hunden medföra lugn, trygghet och en känsla av normalitet i en slitsam situation. Samtidigt kan hundar och andra sällskapsdjur även underlätta de mellanmänskliga kontakterna, den sociala interaktionen mellan människor, vilket kan vara till god hjälp för hela familjen.

Annons

På Akademiska sjukhuset i Uppsala driver barnläkaren Ann Edner med team ett forskningsprojekt om sjukhushundar, med fina resultat. Ett inslag från deras arbete visas i svt:s "Uppdrag: Håll Sverige vid liv".

Kristdemokraterna ser flera fördelar med sjukhushund och därför har vi lämnat in ett förslag till regionfullmäktige att utreda möjligheten till en sjukhushund i Gävleborg, förslagsvis i anslutning till Gävle sjukhus men med patienter från hela länet. Med tanke på närheten mellan Gävle och Uppsala kan vi dra nytta av och se över möjligheterna till ett samarbete mellan Akademiska sjukhuset i Uppsala och Gävle sjukhus.

För att se till att en god hygienisk standard upprätthålls, finns det lagar och regler att följa. I Uppsalaprojektet har man satt upp strikta rutiner för att minimera risken för att sprida infektioner. Förutom att hundarna duschas inför varje besök tränas hundarna till att inte slicka på människor. Kunskap och forskning inom allergi bör också beaktas, Astma- och allergiförbundet och medarbetare hos oss med den kompetensen bör vara med när vi utreder möjligheten till sjukhushund vid Gävle sjukhus.

Annons

Jennie Forsblom (KD), regionråd i opposition 

Peter Åkerström (KD), gruppledare 

Lili André (KD), ledamot, regionfullmäktige 

Lars Österberg (KD), ledamot, regionfullmäktige

Annons

Annons

Till toppen av sidan