Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Ingen ska behöva vänta på vård

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Region Gävleborg har lägst antal vårdplatser i Europa per capita, för att öka tillgängligheten i vården behöver vi också öka antalet vårdplatser", skriver moderaterna Patrik Stenvard och Alexander Hägg. Foto: TT

Annons

Idag väntar alltför många patienter på vård i Gävleborg. Köerna växte enormt under pandemin men vi får inte glömma att vi redan innan pandemin hade långa köer till vården. Det arbete som idag pågår med att korta köerna är inte tillräckligt, vi måste göra mer.

För den som väntar på vård innebär det ett onödigt lidande och att man inte kan leva sitt liv till sin fulla potential. För vissa kan det också innebära ett förvärrat sjukdomstillstånd eller till och med vara livshotande då diagnos och behandling dröjer. Det är oacceptabelt.

Annons

Annons

Väntan på vård och behandling drabbar oss också ekonomiskt. Dels den enskilda individen i form av eventuellt inkomstbortfall, och samhället drabbas samhällsekonomiskt vid produktionsbortfall och utbetalning av sjukpenning.

Region Gävleborg har lägst antal vårdplatser i Europa per capita, för att öka tillgängligheten i vården behöver vi också öka antalet vårdplatser. För att öka antalet vårdplatser behöver vi fler medarbetare. Vi moderater har därför flertalet förslag för att göra att göra Region Gävleborg till en attraktivare arbetsgivare. Bland annat vill vi öka grundbemanningen och se över lönestrukturen.

Alla goda krafter behövs i arbetet med att korta väntetiderna till vården. Vi vill samarbeta mer med externa aktörer som kan tillgodose regionens patienter med vård av hög kvalité. Dessa finns och har kapacitet men dagens ledning tillåter dem inte att bistå med sin fulla kapacitet. Vi behöver också minska återinskrivningen av patienter. Idag återinskrivs en stor del patienter i vården som skrivs ut när de är för friska för att vistas på sjukhus, men de är för sjuka för att återvända hem. För att frigöra fler vårdplatser och för att fler patienter ska ges bättre återhämtningsmöjligheter efter sjukhusvistelse behövs fler korttidsboenden och mellanvårdsplatser. 

Annons

För att öka incitamentet ytterligare och för att kompensera dem som får vänta för länge på vård vill vi införa en regional vårdgaranti.

Vi vet att det går att korta köerna till vården, vi vet också att det krävs hårt arbete och prioriteringar. Nu får vi ordning på väntetiderna till vården!

Patrik Stenvard (M), regionråd i opposition

Alexander Hägg (M), regionråd i opposition

Till toppen av sidan