Annons

Annons

Annons

Annons

Läsarnas egna bidrag

Läsartext
De satte Gefle IF:s jämställdhet under lupp – fick stipendium

I juni delade Gävle Zontaklubb ut stipendier till tre kvinnliga avgångselever på Vasa, Polhem och Borgarskolan.

Detta är en läsartext.

Annons

Maja Jerfström och Kanokphet Boonma, Borgarskolan SA19C, delar på 1 500 kronor

Maja och Kanokphet har i sitt gymnasiearbete undersökt jämställdheten inom fotbollsklubben Gefle IF. De har med engagemang och nyfikenhet granskat hur Gefle IF arbetar för att främja jämställdhet samt hur det i dagsläget ser ut inom klubben. De har kommit fram till att Gefle IF arbetar för att främja jämställdhet men att det finns förbättringsområden.

Maja Jerfström. Foto: Privat

Maja tar med sig mycket från sina gymnasieår, framför allt att hårt jobb lönar sig. Hon siktar på jobb i höst och tänker senare söka in på Polishögskolan då hon tycker det fattas kvinnor i yrket. Hon spelar fotboll och har Pia Sundhage som en av sina förebilder.

Annons

Annons

Kanokphet Boonma. Foto: Privat

Kanokphet har lärt sig vikten av att ta eget ansvar för att lära sig och utvecklas. Att agera istället för att reagera för att få saker gjorda. Hon siktar på att jobba efter gymnasiet, spela fotboll och fortsätta utvecklas. En stor kvinnlig förebild är hennes faster, som funnits där under tuffa tider.

Julia Carlsson. Foto: Privat

Julia Carlsson, Polhemsskolan TE3IDN, 1 500 kronor

Julia har under sitt sista år på Teknikprogrammet varit ledare för en grupp unga flickor och låtit dem prova på idrotter i en skyddad miljö. Det har varit en grund för hennes gymnasiearbete. Arbetet behandlar skillnaden i antal pojkar och flickor med invandrarbakgrund som utövar idrott och hur vi kan göra detta mer jämlikt.

Hon har under gymnasieåren lärt sig att våga ta hjälp samtidigt som man måste gå sin egen väg. Hennes planer för hösten är att plugga på SLU i Uppsala. Hon har sedan hon gick i 7:an på Stigslundsskolan sagt att hon vill bli jägmästare och har därför valt att söka till ett basår på SLU för att sedan kunna plugga och bli jägmästare i slutändan. Väl färdigutbildad vill hon förvalta skog med hänsyn till sociala, ekonomiska och biologiska aspekter. Julia är fotbollsmålvakt och har bland andra Hedvig Lindahl som förebild då hon är en mycket skicklig målvakt.

Annons

Meja Hagman. Foto: Privat

Annons

Meja Hagman, Vasaskolan S3D, 1 500 kronor

Meja har under alla sina år på Vasaskolan genomgående visat ett genuint intresse för genusfrågor där ett kritiskt förhållningssätt genomsyrat hennes informationsinhämtning. Meja har diskuterat, reflekterat, analyserat och kritiskt ifrågasatt innehållets stoff likväl som sina egna åsikter. I sitt avslutande gymnasiearbete arbetade hon också utifrån genusperspektivet. Meja har jämfört hur kvinnliga protagonister i barockkonsten har speglats utifrån samtidens könsstereotypa roller och konstnärernas könstillhörighet.

Från gymnasietiden tar Meja med sig att hon som en relativt envis person har formats otroligt mycket av att få sina tankar och idéer bemötta med konstruktiv kritik och ifrågasättande. Nu till hösten planerar hon att ta tid till sitt skrivande av bland annat essäer och kortare berättelser som hon jobbar på. Inför nästa år planerar hon att börja studera, troligtvis med kurser inom konsthistoria, litteratur och sociologi. Utöver det vill hon resa med tåg i Europa, specifikt till Tyskland för att bland annat se den närmsta Artemisia Gentileschi-tavlan i Pommersfelden. Barockkonstnären Artemisia Gentileschi är en stark kvinnlig förebild för Meja, bland annat på grund av hennes unika sätt att spegla komplexa kvinnliga karaktärer och för vad vi kan lära oss av hennes verk. Intresset för Gentileschi handlar mer om hennes roll som konstnär och historisk figur än som individ, trots att hon även där är fascinerande.

Annons

Gävle Zontaklubb har sedan 1999 delat ut stipendier till avgående kvinnliga elever på Vasa- Polhem- och Borgarskolan. Vi vill på detta sätt uppmärksamma och uppmuntra både väl genomförd utbildning samt dem som under sin studietid arbetat för andra kvinnor, jämställdhetsfrågor och mänskliga rättigheter.

Annons

Gävle Zontaklubb

Fakta

Zonta International är en ledande global organisation av personer från olika yrkesgrupper som arbetar för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och påverkansarbete.

Zonta stödjer kvinnor – ger finansiellt stöd till projekt för jämställdhet och mänskliga rättigheter i samarbete med FN-organ. Projekten främjar kvinnors hälsa, utbildning och ekonomi och arbetar för att avskaffa könsbaserat våld, barnäktenskap och människohandel. Zonta (som är religiöst och partipolitiskt obundet) har 28 000 medlemmar i ett 60-tal länder och fyllde 2019 100 år som organisation. Gävleklubben fyllde samtidigt 70 år och har idag ett 30-tal medlemmar.

Annons

Annons

Till toppen av sidan