Annons

Annons

Annons

Annons

Älvkarleby

Debatt
L: Mer tillgänglig vård för psykisk ohälsa

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Bild: Ida Forsgren

Annons

En jämlik, mer tillgänglig vård närmare invånarna måste till om vi ska stärka arbetet mot psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa drabbar inte bara barns skolgång och välmående, det är också den främsta orsaken till sjukskrivning hos vuxna. Första besöket ska fås snabbt och köerna ska inte hindra människor från att få vård. Genom att ge vårdcentralerna ett större ansvar att arbeta med mildare fall av psykisk ohälsa och stärka BUP med mer personal kan vi motverka den psykiska ohälsan på riktigt.Vi liberaler vill fortsätta utveckla en väg in för barn och unga med psykisk ohälsa. Barn och unga måste snabbt få ett första besök och därefter rätt behandling. Här gäller att barn och unga med mildare psykisk ohälsa får möjlighet att träffa en psykolog på sin vårdcentral. Vi vill borga för barn- och ungdomshälsan i hela länet, om fler får hjälp tidigt minskar vi på sikt köerna till BUP. Parallellt med att korta köerna behöver vi förebygga psykisk ohälsa bland unga. Vi måste jobba på två fronter för att få rätsida på den negativa spiralen. Fler psykologer, kuratorer och andra kompetenser behövs på vårdcentralerna för att skapa mer tillgänglighet. Samtidigt behöver BUP stärkas med mer personal för att korta väntetiderna.

Annons

Annons

Det förebyggande arbetet utförs bäst i våra skolor. Psykologer och kuratorer måste vara en integrerad del av elevhälsan. Här krävs ökad samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomshälsan, vårdcentraler och socialtjänst.

Bemötandet av psykiskt sjuka inom sjukvården behöver förändras. Det ska vara mobil vårdpersonal som möter akut psykiskt sjuka, polisen ska bara närvara vid behov. Så kan vi hindra suicid genom rätt kompetens på rätt plats i rätt tid. Vi måste även möjliggöra för svårt psykiskt sjuka att skriva in sig själv på en psykiatrisk klinik vid behov. När psykiatrivården kommer närmare patienten leder det till ett bättre omhändertagande av psykiskt sjuka. Fast vårdkontakt ökar också tryggheten för patienten.

Oavsett patientens ålder måste vi säkerställa en god, tillgänglig och nära vård. För unga innebär god hälsa ofta en lyckad skolgång, för vuxna innebär god hälsa mer produktivitet och för äldre innebär god hälsa en ökad livskvalitet. Region Uppsala behöver politiska reformer som gör skillnad för individen. När vi satsar på att göra vård för psykisk ohälsa lika tillgänglig som annan vård kommer resultatet bli minskade vårdkostnader, ökad sysselsättning, och framför allt ökad möjlighet för människor att leva det liv man vill.

Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd för Uppsala län

Annons

Ann-Charlotte Ågren (L), regionkandidat

Sara Nordfors (L), regionkandidat

Bild: Pressfoto, Ida Forsgren

Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd för Uppsala län.

Bild: Pressfoto

Annons

Annons

Till toppen av sidan