Annons

Annons

Annons

Annons

Trödje

Insändare
Vägen genom Trödje sätter skräck i familjerna

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Vägen är hårt trafikerad och sväljer dagligen närmare 8 000 fordon per dygn. Alltså mer än fyra gånger så mycket trafik än vad Gävle kommun och miljöinspektören ljuger om", skriver insändarskribenten.

Bild: Magnus Lundquist, Arkivbild

Annons

Hur många lögner ska Gävle kommun få dra? Hur många lögner ska vi skattebetalare behöva utstå och få höra av Gävle kommuns miljöinspektörer?

Väg 583 är en väg som sätter skräck i familjerna i den lilla Trödje. Vägen är hårt trafikerad och sväljer dagligen fyra gånger så mycket trafik än vad Gävle kommun och miljöinspektören ljuger om. De har, utan att ens besöka Trödje, fantiserat falska uppgifter om trafikmängden och bullret.

Annons

Annons

Gävle kommun ska fungera som tillsyningsman för Trafikverket. Men istället för att granska Trafikverkets ihåliga utredning som är gjord på spekulationer och gissningar så väljer miljöinspektören på Gävle kommun att ljuga än mer om väg 583 genom Trödje. Miljöinspektören använder flera år gamla trafikuppgifter och tar ett beslut baserat på en över sju år gammal trafikmätning som inte ens är gjord i Trödje!

Vi har rätt att kräva ärlighet och respekt inte en massa lögner och uteblivna svar.

Jimmy Östling

Svar direkt:

Miljö och hälsas kärnuppdrag är att utöva tillsyn av olika typer av verksamhetsutövare enligt miljöbalken. Vi tar stöd av tillhörande föreskrifter, förordningar, skrifter från vägledande myndigheter och aktuell rättspraxis. Ärenden så som trafikbullerstörningar hanterar vi dagligen. När vi får in ett ärende startar vår handläggning. Beroende på ärendets art och omfattning tar utredningen olika lång tid, för att slutligen leda fram till ett beslut.

Om en person inte är nöjd med ett beslut, som den kommunala tillsynsmyndigheten har fattat, så har personen rätt att överklaga beslutet till överprövande instans. Aktuellt ärende om buller efter väg 583 i Trödje är överklagat och inom rätt tid för överprövning.

Miljö och hälsa har skickat ärendet till Länsstyrelsen Gävleborg för handläggning. Länsstyrelsen kommer att meddela om oss om de anser att vi har brustit i någon del av vår utredning. I så fall skickar de tillbaka ärendet till oss för ny handläggning.

Annons

Annons

Alternativt gör Länsstyrelsen samma bedömning som Miljö och hälsa och beslutet gäller.

Även då har den klagande möjlighet att överpröva beslutet till nästa instans, det vill säga till mark- och miljödomstolen.

Vill man som kund framföra något i överklagningsärendet, så ta då vänligen kontakt med Länsstyrelsen Gävleborg.

Gävle kommun

Livsmiljö Gävle

Annons

Annons

Till toppen av sidan