Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
PRO:s krav på politiken – en värdig ålderdom

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Inför allmänna valet 2022 prioriterar PRO följande tre frågor för förbättrade livsvillkor: Pension, äldreomsorg och tandvård", skriver debattören.

Bild: Arkivbild

Annons

Pensionärernas Riksorganisation PRO har funnits i 80 år. Under den tiden har många politiska frågor varit aktuella och resulterat i en utveckling som givit pensionärer förbättrade livsvillkor. Viktiga frågor har varit ekonomisk trygghet, vård, omsorg, boendevillkor, matpriser och tandvård. PRO är en partipolitisk obunden ideell förening som har 46 föreningar med 15 000 medlemmar fördelade i Region Gävleborgs samtliga kommuner. Verksamheten vilar på två ben, lokalföreningars verksamhet och den Intressepolitiska verksamhet vars syfte är att påverka en politisk utveckling som främjar ett värdig åldrande. Inför allmänna valet 2022 prioriterar PRO följande tre frågor för förbättrade livsvillkor: Pension, äldreomsorg och tandvård.

Annons

Pensionärers ekonomi: PRO vill se ett samhälle där solidaritet och ekonomiska förutsättningar ger goda och trygga livsvillkor för pensionärer. Pension är enligt tidigare beslut uppskjuten lön och ska därför beskattas som lön. Bromsen i pensionssystemet ska slopas och en samlad och bred översyn av hela pensionssystemet är krav som PRO ställer. Den allmänna pensionen (inkomstpension och premiepension) måste höjas, för att uppnå ett mer jämlikt pensionssystem. Höjd ålder för pension har riksdagen tagit beslut om. Ett beslut som PRO anser kräver förändringar i arbetslivet för allas möjlighet att arbeta fram till tiden för pension. Pensionen ska över tid utvecklas i takt med löne- och kostnadsutveckling i samhället. Bostadstillägget ska vara 100 procent av boendekostnad upp till 8 000 kronor och föreslås räknas upp årligen.

Annons

God vård och omsorg för äldre: Samhället ska erbjuda alla äldre, som har behov av stöd, delaktighet i beslut för en god omsorg och goda livsvillkor. Kvalitet och likvärdighet inom äldreomsorgen ska säkerställas med en äldreomsorgslag. En fast omsorgskontakt ska erbjudas inom ramen för hemtjänst och möjlighet att fritt kunna förfoga över serviceinsatser.  Anställningsvillkor för äldreomsorgspersonal måste förbättras genom heltidstjänst och tillsvidareanställning och att delade turer helt tas bort.

Tänderna – en del av kroppen: Tandvård ska ha ett högkostnadsskydd i likhet med det som finns för hälso- och sjukvården. Munhälsan är en viktig del i övrig hälsa. PRO anser att varje kommun ska anställa en tandhygienist som har ett särskilt ansvar för äldres munhälsa. Folktandvården bör finnas i alla regioner och göra uppsökande tandvård mer tillgänglig för äldre som bor i eget hem.

Anita Walther, ordförande för PRO Gävleborg

Annons

Annons

Till toppen av sidan