Annons

Annons

Annons

Debatt
Eniga politiker främjar befolkningens hälsa och landets välstånd

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sverige står inför stora hälsoutmaningar men det finns konkreta förslag till lösningar. Vi uppmanar riksdagsledamöterna från Gävleborg och Uppsala att snarast gå vidare med tre förslag som ökar hälsa och välstånd i Sverige.

"Forskning bör vara en integrerad del av vården där kunniga, engagerade patienter ses som en betydelsefull tillgång", skriver debattörerna.

Inför valet var sjukvården väljarnas viktigaste fråga. Samtidigt utgör vården en stor kostnad och står inför utmaningar som ojämlik vård, köer och vårdskador.

Valresultatet visar att vi kan få en minoritetsregering. Men, politiska åtgärder för att möta utmaningarna är för viktiga för att hindras av politisk oenighet. Före valet genomförde vi två enkäter om politikernas ambitioner för medicinsk forskning och vård. Utifrån resultatet finns förslag som länets riksdagsledamöter kan driva i samförstånd med politiker från andra partier.

Annons

Annons

Tre exempel:

1. Öka de statliga investeringarna i medicinsk forskning. För att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och för att Sverige ska behålla och utveckla kompetens behöver medicinsk forskning bli en högre nationell prioritet. Det är därför allvarligt att de statliga investeringarna minskar i förhållande till BNP. Givet att alla länets riksdagskandidater uppgett att det är viktigt att Sverige är en världsledande medicinsk forskningsnation, och sex av sju partier som besvarat enkäten vill prioritera medicinsk forskning i statsbudgeten, bör det gå att i närtid ta ett blocköverskridande beslut om en långsiktig ökning.

2. Satsa på forskning inom hälso-och sjukvård. Forskning bör vara en integrerad del av vården där kunniga, engagerade patienter ses som en betydelsefull tillgång. Ett första steg är att ge precisionshälsa en långsiktig, icke projektbaserad statlig finansiering och att etablera finansieringsmodeller för förebyggande hälsoarbete inom hälso- och sjukvården. Alla partier står bakom förslagen.

Annons

3. Möjliggör delning av hälsodata. Tillgång till hälsodata är en grundläggande och avgörande förutsättning för att förebygga, diagnostisera och behandla. Det behövs en nationell handlingsplan för integritetssäker lagring, insamling, delning och användning av hälso- och vårddata, samt långsiktiga resurser för utförandet av planen. 90 procent av länets riksdagskandidater och alla partier vill prioritera åtgärder som gör det möjligt att integritetssäkert dela hälsodata.

Annons

Politiska åtgärder för att möta hälsoutmaningar är för viktiga för att hindras av politisk oenighet. Vi uppmanar länens riksdagsledamöter att arbeta för förslag som det finns bred enighet kring. Det skulle främja befolkningens hälsa och landets välstånd.

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige

Ole Petter Ottersen, rektor, Karolinska Institutet

Malin Parkler, vd, Pfizer Sverige

Tobias Alfvén, docent och barnläkare, ordförande, Svenska Läkaresällskapet

Thomas Magnusson, ordförande, Diabetes Sverige

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan