Annons

Annons

Annons

Jenny Wennberg

ledare socialdemokratisk

Jenny Wennberg
I Jimmie-Sverige funkar vårdkön som krogkön

Text: 

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Det blir ingen lag som stoppar försäkringspatienter från att gå före i vårdkön.

Det har SD, L, M och KD satt stopp för. De har nämligen nu lagt en motion i riksdagen om att stoppa förslaget om att patienter med vårdförsäkring inte ska kunna gå före i kön rapporterade DN i veckan.

Får du komma in, eller får du stå ute och huttra i Jimmi-Sverige? Foto: Stefan Jerrevång/ TT

Du kanske tänkte att du blir vinnare på SDs politik? Det blir du också. Om du är en av de ungefär 690 000 svenskarna med privat sjukvårdsförsäkring.

Annons

Tillhör du oss övriga 9,3 miljoner svenskar utan försäkring blir det att ställa sig i kön tillsammans med oss andra.

Annons

För SD, M, KD och L är vården nämligen lite som en flådig klubb. Är du rätt skrivs du upp på lista och får gå före i kön. Annars blir det vackert att stå utanför och hoppas på det bästa.

Superbra system.

För den med försäkring.

Inte fullt så bra för oss andra.

När Sverigedemokraterna vill att vårdkön ska funka som krogkön, kommer du in då?

Socialdemokraternas förslag var både rimligt och bra. I grunden handlade det om att regioner som ingår avtal med vårdföretag ska säkerställa i avtalen som skrivs att övriga uppdrag som utförs för regionen inte påverkas negativt.

Det tyckte inte Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna alls var ett bra förslag. I motionen står bland annat följande:

"Den nuvarande socialdemokratiskt ledda övergångsregeringen lade när den fortfarande hade den fulla regeringsmakten fram denna proposition i ideologiskt syfte. Detta som ett försök att försvåra för alla gemensamma krafter att kunna korta och kapa vårdköerna inom hälso- och sjukvården."

Ett annat sätt att se det är att vård ska ges efter behov. Inte efter hur mycket pengar du har på banken och om du, facket eller din arbetsgivare fixat en flådig försäkring åt dig.

Att de brunblåa av ideologiska skäl vill stoppa förslaget om att det inte ska finnas gräddfil i vårdkön för försäkringspatienter nämns såklart inte i motionen. Men det är så här man vill ha det. I motionen kallas relationen mellan regionerna och vårdföretag för "affärsrelation". Det säger något om vad vård är för både Moderaterna och Sverigedemokraterna. Du och jag och vårt behov av vård är en vara att köpa och sälja.

Annons

Annons

Att sjukvårdsförsäkringar betyder att vissa går före i kön vill såklart ingen av de blåbruna kännas vid. Trots att det är självklart. Varför skulle man annars ha en vårdförsäkring?

I sin motion skriver de brunblå vackra, och extremt sluga, ord om att affärsrelationen är god och att regionerna har stort förtroende för de privata vårdgivarna. Vilket inte säger något över huvudet taget om huruvida försäkringspatienter går före i kön eller inte. Trots det landar de brunblå i följande slutsats på grund av de goda affärsrelationerna:

"Det finns således inget tydligt skäl att misstänka att de privata vårdgivarna gör orättvisa eller felaktiga bedömningar gällande den etiska plattformens rangordning som utgår från att den som är i störst behov av vård också ska prioriteras och ges företräde till vården."

Lyckligtvis är Sverige en demokrati med oberoende, granskande medier. DN har tittat på det här med sjukvårdsförsäkringarna. En granskning som visar att de brunblå har fel. I nio av tio fall DN tittar på svarar bolagen att vård ges snabbare för den som har en privat försäkring.

Ett av bolagen i DNs granskning är Unilabs. Vid den här tiden, 2019, får patienter utan försäkring som går och väntar på provsvar om cancer vänta i månader. Så ser det inte ut för försäkringspatienterna. Enligt DNs källor får försäkringspatienterna svar inom ett par dygn.

Annons

Så här ser ideologiskt driven vård ut. När marknaden är herre och du bara är en kund är det den med mest pengar och bäst försäkring som prioriteras.

För dig som är sverigedemokrat finns skäl att fundera om det här verkligen är bra politik för dig.

När Sverigedemokraterna vill att vårdkön ska funka som krogkön, kommer du in då?

Eller är du en av de som får stå ute i kylan och vänta i månader på svar om du har cancer eller inte?

Och kanske framför allt; är det verkligen så här du vill att vården ska fungera?

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan