Annons

Annons

Annons

Sandviken

Debatt
Avvecklingen av byskolor kan förhindras!

Det går att rekrytera lärare till byskolor. Men då måste Sandviken arbeta mer aktivt med lönenivåer och arbetsvillkor. Det skriver företrädare för Byskoleupproret.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi har tagit del av Arbetarbladets artiklar om situationen för byskolor i Sandviken. Av dessa kan man få intrycket att det är hopplöst att få lärare till dessa skolor. Vi vill protestera mot denna inställning. Vi i Byskoleupproret följer flera kommuner i Sverige som kämpar för sina mindre skolor och ser att flera av dem faktiskt också lyckas.

Jäderfors skola är en av byskolorna i Sandvikens kommun som har svårt att rekrytera lärare. Nu har man tvingats flytta elever till andra skolor.

Bild: Sofia Lööf

LÄS VÅRA ARTIKLAR OM LÄRARBRISTEN

Annons

Vårt förslag är att kommunen lägger upp en nyskapande rekryteringsplan för skolan, höjer lönerna och förbättrar arbetsmiljön. Vi har fått information att lönerna för lärare i Sandviken är lägre än i grannkommunerna. Om detta stämmer är det en avgörande faktor. Lärare kan också pendla till landsbygdsskolor om det inte går att lösa på annat sätt. De måste då erbjudas bra villkor för pendling.

Annons

Vi önskar svar på några frågor: Hur ser Sandvikens kommuns rekryteringsprogram ut för att få behöriga lärare? Hur ser introduktionsprogrammen ut? Hur ser arbetet med arbetsmiljön ut på de mindre skolorna? Hur ser löneutvecklingen ut för behöriga lärare i Sandvikens kommun? Hur arbetar ni med grupp-storlekarna på mindre skolor? Redovisa öppet hur arbetet ser ut för att få behöriga lärare till Sandvikens kommun? Vad görs konkret? Redovisa vilka åtgärder som vidtagits över tid?

En undersökning om svenska småskolor av Cecilia Andersson (Hela Sverige skall leva) är talande: När beslut fattas om skolan tas sällan barnperspektivet eller långtgående konsekvenser med i beräkningarna. De som vill se större skolenheter använder argument som att det är svårt att få behöriga lärare till små skolor, att den lilla skolan kostar mer och att elever i små skolor inte utvecklar sina sociala förmågor. Från forskningen kan man läsa det motsatta. Väldigt ofta beläggs småskolor med kostnader enligt schablonsiffror. I riktiga pengar kostar de byggnaderna väldigt lite för kommunen och skattebetalarna, tjänstemännen missar att ta i beaktande kostnader för skolskjuts, ombyggnation, överblivna lokaler samt intäkter om föräldrar och barn lämnar kommunen.

Annons

Det har införts en lärarlegitimation i Sverige och det finns krav på att lärare ska vara legitimerade och behöriga. Att ha lärarlegitimation är en slags kvalitetsstämpel. Små skolor kräver en mycket noggrann planering för att få ihop tjänstefördelningen på ett bra sätt. Man behöver kanske kompetensutveckla befintlig personal för att få ihop en mindre skolas tjänsteplanering. Vi har granskat många sådana planeringar och det går faktiskt alldeles utmärkt!

Annons

För kommunen som ska bevara en skolorganisation handlar det om att utarbeta en attraktiv rekryteringspolicy samt att arbeta intensivt med arbetsvillkoren på de mindre skolorna. Det finns en uppsjö av möjliga åtgärder om viljan finns hos huvudmannen att behålla ett stadium på en skola.  Arbetsmiljön på de mindre skolorna ska naturligtvis vara den allra bästa för personalen och arbetsvillkoren för eventuellt pendlande lärare behöver också förändras till det bättre. Lönepolicyn måste förändras radikalt. Högre lön ska ges till lärare på små skolor på landsbygden.

Avvecklingen av byskolorna i Sandviken och på andra platser kan förhindras!

Åsa Morberg och Lars Igeland, Byskoleupproret

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan