Annons

Annons

Annons

Läsarnas egna bidrag

Läsartext
Grapes Minne bidrar till ett tryggare Gävle

Detta är en läsartext.

Gängbrottsligheten är ett gissel i Gävle, liksom i hela landet. Integrationen av utlandsfödda haltar. Välfärden för de sämst ställda urholkas vid inflation och sämre tider. Stiftelsen Adolf Grapes Minne, som i nyligen beviljat bidrag om drygt 8 miljoner kronor till 39 humanitära organisationer, fyller en viktig uppgift när samhällets insatser inte räcker till.

Annons

Lars Hall på fritidsgården Helges. Foto: Privat

Annons

Fritidsgården Helges Aktivitetshus i Andersberg, med Lars Hall som outtröttlig föreståndare och Gefle IF som huvudman, är oumbärlig i en stadsdel med många sociala problem. Stiftelsen ger 290 000 kronor till ett projekt för att stärka kvinnors föräldraroll genom familjedagar, lägervistelser och studiebesök.

Kris och Unga Kris, som både arbetar förebyggande och hjälper kriminella tillbaka till ett bättre liv, får 500 000 respektive 350 000 kronor, Gävle brottsofferförening 200 000, Stickan, krismottagning för män, och kvinnojouren Blåklockan 800 000 respektive 400 000 kronr samt FMN (föräldraföreningen mot narkotika) 200 000 kronor.

Kommunstyrelsen i Gävle har beslutat om stöd med 4 miljoner kronor till Hela människan (Ria) för driften av ett härbärge. Grapes Minne ger 1 miljon kronor till Rias öppna verksamhet.

Handikappades möjligheter att idrotta främjas genom bidrag till KF Heros med 400 000 kronor, Gävle GIK Parasport och Gränssprängarna i IK Sätra med vardera 200 000, medan Gävle golfklubb får 63 000 till verksamhet för funktionshindrade, och Hille IF 60 000 till material för ett utegym.

Med högre matpriser blir Matakuten än viktigare, bidraget räknas upp till 900 000 kronor. Även föreningen Sjuksköterskornas semesterhem, som ordnar lägerdagar i Utvalnäs för behövande, får höjt bidrag, nu 200 000.

Annons

Annons

Andra större bidragstagare är Röda Korset Bomhus och Röda Korset Gävlekretsen med 250 000 kronor vardera, S:t Lukas i Gävle-Sandviken 500 000, Funktionsrätt Gävle (Tullbomsgården) 600 000 och Gävle Handikappteater, ej att förglömma, 150 000 kronor.

Tomas Attorps, ordförande i Stiftelsen Adolf Grapes Minne

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan