Annons

Annons

Annons

Debatt
Politiker måste ta krafttag för hälsosamma matvanor

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Idag riskerar en av fyra svenskar att bli sjuka eller dö i förtid på grund av sina matvanor. Ändå fick folkhälsofrågorna tyvärr nästan obefintligt utrymme i förra årets valdebatt, något som förvånade oss i den ideella föreningen Frisk Mat.

I en enkätundersökning som vi genomförde under valrörelsen var samtliga riksdagspartier eniga i frågan om att det borde läggas mer skattepengar på preventiva folkhälsoinsatser. Nu när Sverige har en ny regering och det regionala styret är fastställt i Region Gävleborg uppmuntrar vi invånarna att tagga sina lokala politiker i sociala medier under #taggaenpolitiker för att påminna dem om deras partilinje före valet.

"Idag riskerar en av fyra svenskar att bli sjuka eller dö i förtid på grund av sina matvanor. Ändå fick folkhälsofrågorna tyvärr nästan obefintligt utrymme i förra årets valdebatt...", skriver Anna Lindelöw Mannheimer, ordförande, Frisk Mat.

Bild: Johan Persson

Annons

Annons

80–85 procent av hälso-och sjukvårdens resurser går idag till behandling av kroniska sjukdomar, varav 90 procent skulle kunna förbättras eller förebyggas helt med hjälp av sunda livsstilsval. Maten kan alltså vara en viktig nyckel till en bättre folkhälsa. Trots det går endast 3 procent av sjukvårdsbudgeten till preventivt arbete. Det här behöver ändras anser vi på Frisk Mat och vill därför påminna regionpolitikerna i Gävleborg om att de sitter på makten att omfördela resurserna.

Sjukvården har även seglat upp som den viktigaste politiska frågan bland väljarna, enligt en färsk undersökning från Novus i december. Det kan vi inte annat än tolka som att invånarna vill se en förändring. I vår enkätundersökning svarade samtliga åtta riksdagspartier att det borde läggas en högre andel skattemedel på preventiva insatser för folkhälsan. Eftersom det glädjande nog rådde en bred politisk enighet hoppas vi att förändringar kan ligga runt knuten, oavsett vilka styren regionerna nu har fått. Det finns inte tid att vänta längre.

Utifrån hur styret ser ut i regionen idag har vi sammanställt vilka ambitioner deras representanter från riksdagspartierna hade inför valet. Moderaterna ville bland annat ta fram en nationell hälsofrämjande strategi med tydliga mål, prioriteringar och specifika satsningar. Att Folkhälsomyndighetens uppdrag om att samordna det folkhälsopolitiska arbete ska följas upp förespråkades av Sverigedemokraterna. Kristdemokraterna var inne på att arbeta med olika informationsinsatser. Även Sjukvårdspartiet Gävleborg finns i regionstyret men enbart riksdagspartier mottog enkätundersökningen.

Annons

Annons

Vi konstaterar att det krävs rejäla krafttag från oss alla – och vi hoppas att det nya styret kommer ihåg de bra förslagen som partiernas riksorganisationer gav på preventiva insatser för folkhälsan i enkätsvaren.

Om kunskapen i samhället kring hälsosam mat ökar kan många folksjukdomar förebyggas. Vi vill därför uppmuntra invånare i Gävleborg att tagga sina folkvalda till att ta på sig ledartröjan och agera i frågan nu. Tillsammans för folkhälsan, hjälp oss #taggaenpolitiker.

Anna Lindelöw Mannheimer, ordförande, Frisk Mat

Frisk Mat är en ideell förening som arbetar för att maten inom skola, vård och omsorg ska vara näringsrik, aptitlig, hållbar och jämlik samt användas som folkbildningsinsats.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan