Annons

Annons

Annons

Debatt
Kvinnor får alltjämt sämre vård än män

Internationella kvinnodagen, 8 mars

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen och trots att vi har nationella mål för att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ges samma förutsättningar för en god hälsa och erbjudas vård och omsorg på lika villkor, når vi inte dit. Idag finns stora skillnader inom vården både vad gäller bemötande och den vård som ges.

"Kvinnor ska ha precis samma rätt till individanpassad vård som män, könet ska inte avgöra bemötandet eller kvaliteten på den vård som erbjuds", skriver vänsterpartisterna Kristina Sjöström och Ulla Andersson.

Bild: Claudio Bresciani/TT

Annons

Annons

Det finns många forskningsstudier som visar att stereotypa föreställningar om kvinnor och män kan leda till medicinska felaktigheter och kvalitetsbrister i vården.

Kvinnor ska ha precis samma rätt till individanpassad vård som män, könet ska inte avgöra bemötandet eller kvaliteten på den vård som erbjuds. Trots det får männen oftare de nyaste och dyraste medicinerna. Kvinnor har längre väntetider till bland annat operation av grå starr (kataraktoperation) och deras syn är i regel mycket sämre än männens när de väl ska opereras. Kvinnor får också vänta längre på akutsjukvård och får kortare sjukskrivningar.

Men det finns områden där kvinnor får bättre vård än män, till exempel vid behandling med blodförtunnande medel där kvinnor i något högre utsträckning än män får läkemedel.

Att Region Gävleborg ska vara aktiv med frågan för att komma tillrätta med de skillnader i vård som erbjuds kvinnor och män, är viktigt eftersom en jämställd vård i grunden är en fråga om rättvisa och demokrati. Det är viktigt att synliggöra de strukturella villkoren för hur vårdens resurser fördelas.

Vänsterpartiet jobbar för att jämställdhetsperspektivet ska integreras i hälso- och sjukvårdens styrsystem med bland annat könsuppdelad statistik och att utbildning kring jämställdhet inom vården ska erbjudas såväl vårdpersonal som regionens ledningsgrupp. Det är viktigt att ta fram en arbetsmetod för att komma tillrätta med de strukturella skillnaderna i kvinnors och mäns tillgång till vård.

Kristina Sjöström (V), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Ulla Andersson (V), ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan