Annons

Annons

Annons

Debatt
Vi tar underskotten i vården på fullaste allvar

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Svar på Jenny Wennbergs ledare ”Sluta gnäll – ni vill ju ha det precis så här”

Vi i ledningen för hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan länge sett och lyft problematiken med det ekonomiska underskottet som hälso- och sjukvården brottats med, som vi nu också fått ärva från det tidigare styret i Region Gävleborg.

De riktade och tillfälliga statliga ersättningarna under pandemiåren gjorde att många regioner fick ett gott resultat, Region Gävleborg inkluderat, trots egentliga underskott. När pandemin nu har avtagit kan vi inte längre räkna med fortsatta extra ersättningar. Detta tillsammans med det strukturella underskott från tiden innan pandemin kombinerat med det pressade ekonomiska läget som finns i samhället i stort har lagt grunden för den tuffa ekonomiska situation vi befinner oss i.

Annons

Annons

Statliga satsningar inom hälso- och sjukvårdsområdet görs däremot fortsatt inom flera områden. Några viktiga och centrala satsningar som kan nämnas är att korta köer och väntetider, omställning till nära vård, psykisk hälsa och suicidprevention samt satsningar på kvinnosjukdomar och förlossningsvård.

Vi har kontinuerlig dialog med och har fullt förtroende för vår regering, att den leder oss framåt på det ansvarsfulla och målmedvetna sätt som krävs för det förändringsarbete som nu sker inom hälso- och sjukvården. Viktigt att notera är att staten inte kan kompensera för allt, utan vi själva behöver ha fokus på en långsiktig ansvarsfull ekonomi.

Vi tar ekonomin och de mångåriga underskott som finns inom hälso- och sjukvården på fullaste allvar och kommer att arbeta målmedvetet under mandatperioden för att vi ska klara av uppdraget att ha en ekonomi i balans samtidigt som vi ger våra invånare en trygg och säker vård av hög kvalité. I detta ingår att både satsa på och anpassa verksamheter utifrån de förändringar som sker i vår omvärld. När det gäller hyrpersonal har vi påbörjat ett arbete som vi kommer att hålla i och hålla ut med till dess att vi får resultat.

Som politiker tar vi alltid ansvar för att fatta så bra beslut som vi bara kan, utifrån de förutsättningar som finns. Ibland är det svårare, ibland lättare. Till vår hjälp har vi våra kompetenta och uthålliga tjänstepersoner och medarbetare som förser oss med information, expertis och det kunnande som behövs för att fatta ansvarsfulla och ibland nödvändiga beslut. Enkla svar och lösningar på komplicerade problem bidrar inte till att lösa de utmaningar hela Sjukvårdssverige idag står inför.

Jennie Forsblom (KD), ordförande, hälso- och sjukvårdsnämnden

Ann-Charlotte Granath (M), vice ordförande, hälso- och sjukvårdsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan