Annons

Annons

Annons

Jenny Wennberg

ledare socialdemokratisk

Jenny Wennberg
Tiktok-trenden Gargamel-snipes borde vara åtalbar

Text

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Jag lider verkligen med de som är barn och unga idag. Även om digitaliseringen gjort våra liv enklare, har sociala medier också blivit ytterligare platser för utsatthet och mobbing.

Den senaste trenden som belyser det är Gargamel-snipes på TikTok, Gargamel varandes en figur i Smurfarna, där smygfoton läggs upp på människor i det offentliga rummet som ser annorlunda ut än normen. Det är så genomvidrigt. Och vuxenvärlden måste ha koll.

För någon är förälder till de barn och unga som smygfotograferar både andra barn men också vuxna och hånar dem på nätet. För att de är funktionsnedsatta, för att de ser annorlunda ut, för att deras kroppar och utseende inte faller in i normen.

Gargamel i Smurfarna har gett namn åt den vidriga trenden Gargamel-snipes på Tiktok.

Bild: Francisco Seco

Annons

Annons

Även människor i Gävle har hängts ut på det här sättet på plattformen Tiktok ser jag tyvärr när jag kollar upp det hela. Det skär i hjärtat att se barn hånas. Eftersom det är enkelt att sätta sig in i vad det gör med ett barn att bli utsatt på det här sättet om man upptäcker det.

Yttrandefrihet är en vacker sak. Men det upphör aldrig att förvåna vad människor använder sin yttrandefrihet till. Det går såklart att avfärda det här med att det är unga människor som gör sånt här därför att de inte vet bättre. Men mobbar ska inte ursäktas. Det måste finnas konsekvenser.

Går det att komma åt den här typen av smygfotografering juridiskt? Det borde göra det eftersom det hela är ärekränkande och dessutom är en typ av både förtal och ofredanden. Men i nuläget är det högst oklart om det finns juridiskt skydd mot att utsättas för detta. Hämndporr, det vill säga att lägga ut foton eller filmklipp av sexuell natur på en tidigare partner har det väckts åtal rörande i en rad fall eftersom det faller in under lagstiftningen rörande kränkande fotografering.

Men vad gör vi med unga som fotograferar andra barn och skriver saker som ”fet” om dem? Det borde rimligen vara en kriminell handling att agera så på nätet.

Få tycker nog att höjden av yttrandefrihet är att deras barn fotograferas på gatan i smyg för att kallas fula och feta på nätet.

Lagstiftningsprocessen är inte lika snabb som utvecklingen på nätet. Men när företag som Meta och Tiktok inte tar ansvar måste våra lagstiftare göra det. För sociala medie-jättarna tar inte ansvar.

Annons

Rent juridiskt är det känsligt att röra vid lagstiftning som handlar om rätten att fotografera på allmän plats eftersom det bland annat berör frågor om journalistiskt arbete och yttrandefrihet.

Annons

Men skyddet av personens integritet är viktigt. Det gäller både i förhållande till stat, men också i förhållande till andra privatpersoner och företag.

Det offentliga rummet måste vara en trygg plats. Ingen skulle acceptera att det är åtalbart att smälla någon på käften i hemmet, men tillåtet och fullt lagligt att utsätta någon för misshandel om det sker på allmän plats. Ifråga om smygfotografering i kränkande syfte är det dock precis så det ser ut. Då accepteras psykiskt våld, bara det sker på allmän plats.

För att straffansvar ifråga om kränkande fotografering ska bli aktuellt måste den som smygfotograferas befinna sig i en privat miljö eller miljö som är privat natur, exempelvis en toalett eller ett omklädningsrum. Lagstiftningen har tillämpats restriktivt enligt Brottsförebyggande rådet ifråga om platsen för fotografering på grund av en dom i ett fall av fotografering på en läkarmottagning. Att smygfotografera någon på gatan i kränkande syfte och sedan lägga ut det på nätet omfattas inte av lagstiftningen rörande kränkande fotografering. Och det omfattas inte heller av lagen om sexuellt ofredande eller lagen om ofredande.

Frågan är inte enkel juridiskt, gränsdragningen komplicerad, men lagstiftning måste finnas som gör att vi kan röra oss fritt i samhället utan att riskera utsättas för kränkningar på nätet.

Annons

För tyvärr är ett stort hjärta och empati inte något som alla människor besitter.

Och det är samhällets plikt att skydda oss från dessa människor.

Inget barn eller vuxen ska behöva bli uthängd på nätet av empatilösa mobbare.

När det sker måste det finnas juridiska konsekvenser för mobbaren. Men också för den som för att kränka eller misskreditera fotograferar eller filmar någons privata sfär. En sfär som det borde finnas skydd för även när vi rör oss i det offentliga rummet.

Få tycker nog att höjden av yttrandefrihet är att deras barn fotograferas i smyg på gatan för att kallas fula och feta på nätet.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan