Annons

Annons

Annons

Jenny Wennberg

ledare socialdemokratisk

Jenny Wennberg
För SD är trygghet saft och bulle-politik

Text

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende socialdemokratisk.

Regeringen gör en Sverigedemokrat till ordförande för trygghetsberedningen. Och lägger om utredningen från att handla om hur vi i Sverige minskar brottsligheten, till att fokusera på hur andelen återfall i brott ska kunna minskas.

Det är intressant.

Inte minst eftersom återfallsfrekevensen i Sverige sjunkit sedan 90-talet. Den senaste statistiken från Kriminalvården visar att återfallsfrekvensen är 30 procent, att jämföras med 40 procent på 90-talet.

Göran Strömmer, M, med SD-kollegan Henrik Vinge.

Bild: Lars Schröder/TT

Annons

Vad påverkar återfall i brott? En rad faktorer. Bland annat Kriminalvårdens möjligheter till arbete för att motverka återfall.

Annons

Sverigedemokraterna tycker att Kriminalvården ska byta namn till Straffverket. Och fokusera på straff, inte vård. Före valet var Jimmie Åkesson väldigt tydlig med att huvudsaken inte ska vara att rehabilitera den som begått brott. Det skulle vara slut på saft och bulle-politiken.

När faktorer listas av Brottsförebyggande rådet som påverkar återfallsbenägenheten handlar det om ganska självklara saker som en ändrad inställning till den egna kriminella identiteten och värderingarna kring brott hos individen. Det handlar också om att ta sig ur ett missbruk, att ha ett socialt nätverk som stöttar, en bostad när man kommer ut och kunna få ett arbete efter avtjänat straff.

Sverigedemokraterna har kritiserat Trygghetsberedning för att vara ett "onödigt flumprojekt" som borde läggas ner eller göras om. Nu blir det en sverigedemokrat, Henrik Vinge, som ska lede en beredning partiet över huvud taget inte tror på.

Sverigedemokraterna är ett populistiskt gammalt nazistparti som gärna skriker "Lås in dom" och "Utvisa dom" trots att inlåsning och utvisning sker i Sverige.

Nu vill man tillsammans med regeringen få väljarna att tro att återfall är det allra största problemet när det handlar om kriminaliteten. Det är naturligtvis inte på något vis ovidkommande att aktivt arbeta mot återfall. Det är också Kriminalvårdens uppdrag.

Annons

Annons

Men det är ändå ett märkligt fokus. Men ett ganska självklart fokus för partier utan några påtagliga ambitioner ifråga om det förebyggande arbetet.

Vad tror du själv har störst effekt? Att förebygga att någon blir kriminell? Eller att försöka få någon som redan begått brott att inte göra det igen? Vad tror du är enklast? Att ge en 8-åring en bra skola och alternativ till att vara springpojke till gängen? Eller få en 30-årig gängledare att lägga det kriminella livet bakom sig?

Båda är naturligtvis viktiga delar i att skapa ett tryggare samhälle. Men vad regeringen och Sverigedemokraterna fokuserar på är inte att göra oss tryggare. De fokuserar istället på att vi ska känna oss tryggare.

Vilket är två helt olika saker.

Annars skulle inte så mycket fokus ligga på straff och återfall. Istället för att förebygga att barn växer upp till kriminella.

Det är sorgligt att se utvecklingen i Sverige.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan