Annons

Annons

Annons

Debatt
Bråttom att bryta tärande trenden med hyrpersonal

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Användandet av hyrpersonal har kraftigt ökat i Region Gävleborg. Främst sker ökningen bland hyrsjuksköterskor. Det är en utveckling som måste brytas då det innebär risk för patientsäkerheten. Arbetsbelastningen hos regionens egen personal ökar och kostnaderna skjuter i höjden. Det är bråttom att bryta den tärande utvecklingen.

Det finns hälsocentraler och vårdavdelningar som har extra svårt att rekrytera. Därför lägger Vänsterpartiet nu fram förslag om att det måste prövas nya, särskilda arbetsvillkor såsom till exempel arbetstidsförkortning, tid utsatt för arbetsplatsnära forskning, bättre möjligheter till specialisering, fortbildning samt nya arbetssätt och arbetsmetoder.

Annons

Annons

Även ett lönetillägg för särskilt vårdtyngda områden och kontinuitetstillägg borde prövas. Dessa särskilda arbetsvillkor bör även kunna erbjudas till våra nuvarande medarbetare i syfte att behålla den kompetens vi redan har. Vänsterpartiets förslag om särskilda arbetsvillkor är en del av lösningen på regionens personalbrist och beroende av hyrpersonal.

För att minska hyrberoendet är det avgörande att regionen är en bra arbetsgivare. Det krävs förbättrade arbetsvillkor, en trygg arbetsmiljö samt stor delaktighet och inflytande för våra anställda.

För att få till en stadig minskning av hyrberoendet tycker vi i Vänsterpartiet även att förslag på nya arbetsrutiner för hyrpersonal ska prövas, såsom att enbart tillåta hyrpersonal på vissa vårdavdelningar samt att enbart tillåta användandet av hyrpersonal under obekväm arbetstid. Alternativt ska ob-tilläggen kraftigt höjas för den egna personalen.

Vi vill också att det utreds om det finns möjlighet att införa en begränsning, alternativt ett stopp, för hyrpersonal som bor och verkar i Gävleborg.

Vi menar att det måste inledas ett omfattande arbete för att minska hyrberoendet i Region Gävleborg genom att använda särskilda arbetsvillkor i rekryteringsinsatserna för att nyanställa, men också för att kunna behålla medarbetare.

Ulla Andersson (V), regionråd i opposition

Kristina Sjöström (V), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan