Annons

Annons

Annons

Debatt
Sveriges konkurrenskraft och tillväxt står på spel

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Dalarna–Gävleborg är en stor och viktig exportregion med hållbara och konkurrenskraftiga industrier inom skog, stål, teknikproduktion och besöksnäring. Näringslivet i vår region behöver långsiktiga och planerbara förutsättningar för en hållbar tillväxt och omställning med en ökad konkurrenskraft som följd.

”Sverige har inte råd att politiken på nationell, regional och lokal nivå inte agerar på ett sätt som främjar en ökad fossilfri elproduktion samt möjligheten att överföra el dit den behövs”, skriver debattörerna.

Bild: Terese Karlsson

En av vår tids största utmaningar är energiförsörjningen. Den är avgörande för att arbetet med hållbarhet, ny teknik, produktion och den gröna omställningen ska gå ännu snabbare. Sverige har ställt om energisystemet historiskt. Vi behöver göra det igen och vi måste göra det snabbt. Det här är ingen utveckling som vi kan välja bort. Sverige har inte råd att politiken på nationell, regional och lokal nivå inte agerar på ett sätt som främjar en ökad fossilfri elproduktion samt möjligheten att överföra el dit den behövs.

Annons

Annons

Mellansvenska Handelskammaren och regionens ledande företag efterlyser ett helhetsgrepp i frågan – ett robust politiskt ramverk där näringslivets och nationens förutsättningar tas på allvar och som bidrar till acceleration i arbetet för utbyggnad, omställning och utveckling.

Det är med oro vi ser på framtiden. Vi ser att nya etableringar och arbetstillfällen i vår region riskerar att utebli om elförsörjningen inte är tillräckligt stabil och robust. Vi ser att onödiga hinder och komplicerade tillståndsprocesser bidrar till detsamma. Otillräcklig flexibilitet i elnätet samt effektbrist pressar och leder till inbromsade investeringar inom viktiga områden. Det bidrar till minskad konkurrenskraft och kan leda till utarmning av en väsentligt viktig del i svensk ekonomi.

I Dalarna–Gävleborg finns företag som är innovativa, världsledande och i framkant av den gröna omställningen, som de bolag som vi undertecknare representerar. Vi bidrar gemensamt till Sveriges tillväxt och sysselsätter hundratusentals inom näringslivet och offentlig sektor.

Vi har företag som tar ansvar såväl för klimat, social hållbarhet och kvalitet. För att fortsatt kunna göra det behöver politiken och myndigheterna hantera energiförsörjningsfrågan skyndsamt och effektivt.

Några åtgärder som är särskilt viktiga:

• Arbetet med nya investeringar i elnätet måste bli mer proaktivt för att ta höjd för ökad elanvändning. Här krävs långsiktiga spelregler för att säkerställa att utbyggnaden av elnätet går i takt med elanvändare såväl som elproduktion.

Annons

• Tillståndsprocesserna för etablering av infrastruktur som stödjer elförsörjningen måste effektiviseras och ledtider förkortas radikalt.

Annons

• Statliga satsningar eller privata projekt för ny el-infrastruktur som bidrar till ett mer robust och ändamålsenligt elnät.

• Definiera ett nytt politiskt ramverk för den långsiktiga energiförsörjningen i bred samstämmighet över partigränserna, för omställning, konkurrenskraft och förlängda värdekedjor från norr till söder.

Vi behöver en samlad politisk kraft från nationellt och lokalt håll som gemensamt landar i lösningar på dessa frågor och som på sikt minskar beroendet från andra länder och säkerställer att investeringar stannar i Sverige.

Stina Snitt, vd, Mellansvenska Handelskammaren

Tobias Hansson, vd, Hitachi Energy Sverige

Mia Eriksson, platschef Borlänge, SSAB

Per Lyrvall, Sverigechef Stora Enso

Johan Lindehag, vd, Ellevio

Johan Nellbeck, vd, Holmen Iggesund

Göran Björkman, vd, Alleima

Jenny Gotthardsson, general manager, Boliden

Patrik Öhlund, energidirektör, Microsoft

Stefan Sjöstrand, vd, Skistar

Nicholas Källsäter, vd, Ovako Bar AB

Rickard Qvarfort, vd, Ovako Sweden AB

Kent Blom, vd, Arctic Paper

Anders Nilsson, vd, Bergkvist Siljan

Christian Dufhaus, platschef Avesta, Outokumpu

Pierre Aggerwal, brukschef, Billerud

Charlotte Siljeholm, platschef, Setra

Andreas Wendel, fabrikschef, Gevalia

Jens Holmberg, president, Rock Tools

Lennart Eberleh, vd, Rottneros

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan