Annons

Annons

Annons

Järbo-Kungsberget

Debatt
Tvinga inte in Järbos enskilda avlopp i dåligt VA-system

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är dags att ge byborna i Järbo husfrid, och släppa planerna på att tvinga in dem i ett dyrt kommunalt avloppssystem. Därutöver finns anledning att omvärdera Sandvikens hela kommunala VA-plan, i ljuset av hur det kommunala VA-systemet klarat sommarens påfrestningar från kraftig nederbörd.

Över hela landet kommer rapporter om hur sensommarens kraftiga nederbörd gett konsekvenser i form av bräddningar i det kommunala avloppsystemet. Med bräddning menas att orenat avloppsvatten fått rinna ut sjösystemet. Vanligen omsorgsfulla metoder för vattenrening ersätts i det här fallet med en grov silning genom ett ”galler”, som beskrivet av Sandvikens Energi i SVT-inslag 3/9, där 40 miljoner liter avloppsvatten släpps ut i Storsjön.

Annons

Bräddning är ett oönskat men lagligt alternativ som reningsverk tvingas till när vattentrycket blir för högt. Kapacitetsmässigt är inte reningsverken skyldiga att dimensionera sina anläggningar till att klara mer än 10-årsregn. Alternativet till bräddning är att en massa hushåll får sina källare och fastigheter översvämmade med illaluktande vatten.

Annons

Enskilda avlopp klarar påfrestningarna på ett helt annat sätt, hushållen med enskilda avlopp är enskilda öar som står själva och med lokalanpassade förutsättningar klarar sig betydligt bättre. Ur ett civilförsvarsperspektiv är de därför mycket värdefulla. De utsläpp av fosfor och kväve som dessa anläggningar renar genom jordlager över årtionden kan jämföras med de omfattande direkta utsläpp som nu sker från de storskaliga anläggningarna.

I Norrbro, Järbo, har 24 hushåll pekats ut för att tvångsanslutas till det sköra kommunala nätet. Kostnaderna per hushåll för förändringen lär bli femsiffrig och anslutningen tekniskt suboptimal. Trots flera möten med företrädare från Sandviken Energi och ansvariga politiker förblir den politiska taktiken att låta agendan stå.

I Arbetarbladet 2/9 är KSO Peter Kärnströms (S) besked att frågan skjuts på framtiden. Med andra ord prövas inte frågan om det verkligen är en bra idé att utsätta hushållen i Norrbro för en ovälkommen kommunal anslutning. Det innebär att agendan att göra det i enlighet med VA-planen kommer kvarstå på samma sätt som det gjort sedan 2013.

Politikerna i Sandviken bör istället för taktisk väntan på gynnsammare tider att införa den kommunala anslutningen göra ett ärligt omtag av hela sin VA-plan. Ta lärdom av sommaren och besluta om en ny VA-plan där de enskilda avloppens betydelse för samhällets motståndskraft värderas som de förtjänar.

Jonathan Lindgren, samhällspolitisk expert, Villaägarnas Riksförbund

Owe Eng, boende i Norrbro, Järbo

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan