Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

235 miljoner kan inte trollas bort

Annons

Av artiklar i Gefle Dagblad och Arbetarbladet den 1/7 framgår att Sandvikenhus vill genomföra underhåll av sina lägenheter i Dalslänningen i kombination med moderniseringar och nyproduktion av lägenheter. Det är lovvärt, och kommer säkert att bli fint och bra för hyresgästerna. Om det blir av, vill säga.
Sandvikenhus har räknat fram vilka intäkter som krävs för att projektet ska gå runt. Hyresgästföreningen säger nej till den hyreshöjning som krävs för att projektet ska gå runt ekonomiskt , och därmed riskeras den önskvärda renoveringen och tillbyggnaden.

Från årsskiftet gäller ny lagstiftning som ställer krav på att ett affärsmässigt agerande för kommunala bostadsföretag. En lagstiftning som beslutades av en bred majoritet i riksdagen och där bland annat Hyresgästföreningen deltog i förarbetena. Investeringsbeslut måste numera grundas på kalkyler som med rimliga antaganden påvisar en lönsamhet för investeringen. Tidigare har den så kallade solidariska hyressättningsprincipen varit vanlig, vilket bland annat inneburit att kostnader för ett projekt delvis har burits av ett företags fastigheter som inte berörs av projektet. Med andra ord har man smetat ut kostnaderna på det övriga beståndet, och därmed låtit andra hyresgäster än de som berörs av standardförbättringen vara med och betala. Solidariskt kanske det var, men knappast rättvist. Så kan man inte heller längre agera när den nya lagstiftningen trätt i kraft. Sandvikenhus beslut att stoppa projektet om de inte får ekonomin att gå ihop i projektet ligger helt i linje med hur bolaget förväntas agera efter den nya lagstiftningen.

Hyresgästföreningen gör två tankefel i sin argumentation. För det första finns det inget trick som gör det möjligt att dölja 235 miljoner genom att ta av bolagets egna kapital, som Hyresgästföreningen anser. Enligt all ekonomisk teori kan inte kostnaden för eget kapital understiga kostnaden för lånat kapital. Så hur det skulle bli billigare att tillföra mer eget kapital är en obegriplig ståndpunkt.
För det andra jämför Hyresgästföreningen med hyresnivåer på bland annat Kanalgränd. Men när dessa hyror sattes gällde inte nuvarande lagstiftning. Parterna var då på ett helt annat sätt fria att tillämpa den solidariska hyressättningsprincipen, vilket inte längre är möjligt. Att jämföra äpplen med päron är som bekant svårt.
Självklart är det viktigt att i möjligaste mån hjälpa hyresgäster som tycker att de nya hyresnivåerna är för höga. Men samtidigt blir det i princip omöjligt att renovera någon hyresfastighet alls om inte kostnaden får belasta hyresnivån. En sådan ordning kan väl inte heller Hyresgästföreningen tycka vara önskvärd?

Mats Gustafsson
Fastighetsekonom
Fastighetsägarna Mellansverige

Mer läsning

Annons