Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

48 förslag för bättre arbetsliv

Annons

Arbete ökar människors frihet genom egen inkomst, gemenskap och utveckling. En stark och hållbar, konkurrenskraftig ekonomi kräver en bred politik för fler jobb och full sysselsättning. Vår, socialdemokratiska, samhällsmodell bygger på att alla som kan arbetar. Ska vi även i framtiden klara av att konkurrera på den internationella marknaden måste arbetslivet bli tillgängligt för alla där människors kompetens, kunskaper och erfarenheter tas till vara.
Arbetsmiljön spelar en avgörande roll för om människor ska kunna arbeta mer. Arbetslivets villkor, arbetsuppgifternas utformning och arbetsmiljön avgör om vi ska ha möjlighet att jobba ett helt arbetsliv utan att slitas ut eller skadas.
Alla ska ha rätt att arbeta i en trygg och säker arbetsmiljö som ger yrkesmässig och personlig utveckling, som främjar jämställdhet och social gemenskap. Alla ska kunna avsluta ett långt yrkesliv med bibehållen fysisk och psykisk hälsa. För att klara detta måste arbetsmiljön förbättras. Alla vinner på en sådan utveckling.
Vi, socialdemokrater, sätter arbetsmiljön högt upp på den politiska dagordningen. Vi vill utveckla arbetslivet så att det ger utrymme för ett gott liv och större möjligheter att förena arbete med personlig utveckling, aktiv fritid och tid för barnen. Om arbetslivet sliter ut oss på jobbet så är det arbetslivet, inte människorna på jobbet, som behöver förändras. Vi måste får till stånd en kraftig minskning av olycksfall och arbetsrelaterade sjukdomar. Målet kan bara vara nolltolerans mot dödsolyckor på jobbet. Därför måste det förebyggande arbetsmiljöarbetet intensifieras med krav på en omfattande upprustning av det nationella arbetsmiljöarbetet.
Vi lägger nya förslag på alltifrån begränsningar av anställningsformer, ordning och reda på arbetsplatserna, stärka skyddsombudens möjligheter, upprusta Arbetsmiljöverkets inspektionsresurser, förebygga hot och våld, stärkt arbetsmiljöforskning om kvinnors arbetsmiljö, större möjligheter till utbildning. I vårt nya politiska program ”Ett hållbart arbetsliv” lägger vi hela 48 nya konkreta förslag som leder till ett förbättrat arbetsliv för oss alla.

Raimo Pärssinen,    Gävle
(s) riksdagsledamot i Arbetsmarknadsutskottet

Mer läsning

Annons