Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alliansen förväntar sig stöd från MP-håll i budget 2010

Det handlar om demensplatserna i Torsåker. Allians Hofors svarar MP-politikern Gunlög Nordströms debattartikel från 21 juni.

Annons

Det är med stor bestörtning som vi i Allians Hofors (M, C, FP och KD) läser Gunlög Nordströms (MP) debattartikel, där hon hävdar att vi inte tidigare väckt frågan om nybyggnation av demensplatser i Torsåker.

Detta är en fråga som Centerpartiet sedan länge drivit och även gått till val på. När Miljöpartiets motion sedan behandlades i kommunstyrelsen i september 2008 ansåg hela Allians Hofors att det var viktigt med en fördjupad utredning angående nybyggnation. Så det är med andra ord inte hela sanningen att det skulle ha varit endast majoriteten som var för en återremiss.

Frågan hade redan tidigare behandlats i socialnämnden där budgeten redan då var mycket ansträngd. Dåvarande socialchef fick i juni 2007 i uppdrag att undersöka möjligheten till att skapa ett antal demensplatser i Torsåker.

En diskussion fördes i socialnämnden och uppdraget gavs sedan till dåvarande socialchefen – därför finns heller inget protokollfört. Då Gunlög Nordström inte är ledamot i socialnämnden är det svårt för henne att veta vilka diskussioner som förs där.

Efter att socialchefen redovisat sitt uppdrag i socialnämnden i april 2008 angående möjligheten till skapande av demensplatser i Torsåker, befarade vi i Allians Hofors att befintliga särskilda boendeplatser på Spelmannen skulle omförvandlas till att skapa demensplatser i enlighet med utredningen. Därför yrkade vi på bifall till socialchefens förslag om att uppdraget inte skulle genomföras. En enad nämnd fattade beslut i frågan.

Den enda möjligheten som vi i Allians Hofors såg då – som nu – var just nybyggnation och inte att minska befintliga särskilda boendeplatser för att omförvandla dem till demensplatser.

Socialnämndens protokoll från april 2008 visar tydligt att kostnaden för nybyggnation skulle bli för hög. ”De kostnadsförslag som inkommit från Hoforshus AB visar tydligt på att nämnden ej har ekonomiska förutsättningar att genomföra ovanstående uppdrag och socialchefen föreslår att uppdragen ej genomförs”, (utdrag ur protokoll från socialnämnden 3 april 2008).

Centerpartiet

Moderaterna

Folkpartiet

Kristdemokraterna

Mer läsning

Annons