Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alliansen med familjer i fokus

Annons

Då jag brinner för familjepolitik vill jag här nämna några av de familjefrågor vi i Alliansen vill arbeta med 2010-2014.

Vi vill att föräldrar som är ensamma i sitt föräldraskap ska kunna överlåta en del av föräldrapenningen. För den som i praktiken är ensamstående, bör möjligheten att ta del av alla föräldraförsäkringens dagar också införas.

Vi vill utreda möjligheten för studenter att låta någon som avstår arbete ta hand om studentens sjuka barn genom att överlåta dagar i den tillfälliga föräldrapenningen.

Villkoren för studenter är annorlunda än för dem som arbetar. Ett sjukt barn på tentamensdagen kan innebära att en hel termins studier äventyras.

Behovet av samhällsstöd i slutet av graviditeten är stort – 75% gravida kvinnor är borta från arbetet i slutet av sin graviditet.

Utredningarna om vilken av de tre formerna [sjukpenning, havandeskapspenning, eller förtida uttag av föräldrapenning] den gravida ska hänvisas till för sin försörjning innebär stora kostnader.

Men framförallt handlar det om en otrygghet för den gravida kvinnan, som inte vet hur hennes graviditetsrelaterade komplikationer kommer att bedömas. Det är inte rimligt att det ska bero på var man bor eller vilken handläggare som behandlar ärendet.

Olikbehandlingen av kvinnors graviditetsrelaterade besvär i trygghetssystemen ska analyseras och brister åtgärdas.

Idag finns det en möjlighet att vara hemma tillsammans den första tiden efter förlossningen genom de 10 så kallade pappadagarna. De flesta familjer utnyttjar denna möjlighet. För många är detta fullt tillräckligt, men för andra känns denna tid alldeles för kort. Alliansen vill därför att det ska bli möjligt för båda föräldrarna att ta ut föräldrapenning och vara föräldralediga samtidigt i 30 dagar under barnets första år.

Det särskilda bidraget för barn inom ramen för bostadsbidraget höjs.

Förslaget innebär att det särskilda bidraget i bostadsbidraget höjs enligt följande:

1 barn från 950 till 1 300 (+350 kr)

2 barn från 1 325 till 1 750 (+425 kr)

3 barn från 1 750 till 2 350 (+600 kr)

Totalt berörs ca 175000 hushåll av höjningen, varav ca 70 procent hushåll

bestående av ensamstående med barn.

Vi vill att alla föräldrar med gemensamma barn vid en separation ska erbjudas ett samarbetssamtal. Samarbetssamtalen ska ge råd och stöd såväl i frågor om vårdnad, boende och umgänge som i fördelningen av det ekonomiska ansvaret.

Samarbetssamtalen måste ha ett tydligt barnperspektiv. Barnen ska ha rätt att göra sina röster hörda.

Vi vet också att det är viktigt att snabbt kunna få råd och stöd och därför vill vi inrätta en nationell föräldrastödstelefon, dit föräldrar i behov av akut hjälp kan vända sig.

Maria Karström
riksdagskandidat (KD)

Mer läsning

Annons