Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allmän och lika rösträtt till alla

Annons

"All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.” (Regeringsformen 1974, Kap 1:1)
I år är det 90 år sedan Sverige fick allmän och lika rösträtt. Liberalerna var pådrivande i utvidgningen av rösträtten ibörjan av 1900-talet. År 1921 godkände Sveriges dåvarande riksdag slutgiltigt ett förslag som röstats igenom första gången 1919 och som innebar allmän och lika valrätt och valbarhet för kvinnor och män. 1921 fick för första gången både män och kvinnor i Sverige rösta i Riksdagsvalet.
Rösträtt vid val till riksdagen har varje svensk medborgare som är eller någon gång har varit bosatt i riket och har fyllt arton år. Endast den som uppfyller villkoren för rösträtt kan vara ledamot av riksdagen eller ersättare för ledamot. (2010:1408, Kap 3:4)
Vi ser det som en självklarhet att alla över 18 år svenskt med medborgarskap har rösträtt för att utse de 349 ledamöterna i Riksdagen. Vi tar rösträtten lika mycket för givet som vi gör med rinnande vatten eller att det ska finnas mat i våra butiker. Vi tänker inte alltid på att vissa invånare i Sverige fortfarande nekas rätten att få sin röst hörd. Alla invånare ska vara lika värda i samhället. Alla som bor i Sverige innehar ett ansvar, en skyldighet att följa svenska lagar och sträva efter att bidra till landets utveckling, genom studier och arbete. Samtidigt så stänger den nuvarande regeringseformen ute en del av Sveriges invånanre. De som varit folkbokförda i Sverige mer än tre år har endast rätt att utse ledamöter till kommun och landstings fullmäktige men man måste vara svenskmedborgare för att ha rätten att rösta i Riksdagsvalet. Jag menar att även alla myndiga med permanent uppehållstillstånd ska ha rättigheten att få rösta i riksdagsvalet.
Varje människa måste få göra sina val, och bli sedd som en individ på lika villkor. Vi måste alltid ha fokus på att människor är lika mycket värda. Att alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle. Alla män och kvinnor har samma skyldigheter och rättigheter, samma ansvar för att skapa en jämlik och demokratisk värld. Allmän och lika rösträtt för alla, är en grundläggande förutsättning för en demokrati . Allmän och lika rösträtt handlar om att alla individer får sin röst hörd. Den som går och röstar har möjlighet att påverka inriktningen i Sveriges utveckling och sin egen framtid. Om man saknar rösträtt eller låter bli att rösta så saknar man friheten, friheten att påverka. Myndiga invånare med permanent uppehållstillstånd har i nuläget ingen rösträtt i Riksdagsvalet. År 2008 var det drygt sex procent av Sveriges befolkning med utländskt medborgarskap folkbokförda i Sverige. En person som är folkbokförd i Sverige med permanent uppehållstillstånd har rätt att leva, bo och arbeta i Sverige på samma villkor som alla vi andra. Därför bör regeringsreformen förnyas. Medborgarskapet ska inte vara knutet till rösträtt i nationella val och de ämbeten som idag kräver medborgarskap. Allmän och lika rösträtt i Riksdagsvalet bör inkludera alla över 18 år, både svenska medborgare och alla med permanent uppehållstillstånd oavsett kön. Inte förrän då blir riksdagen fullt ut en demokratisk representation för hela folket.
Felicia Liu
Liberala ungdomsförbundet Gävleborg

Mer läsning

Annons