Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Detta är ett verkligt lyft för Sfi-eleverna

Annons

Svar till signaturen ”Nyfiken” om Sfi i Sandviken (Arbetarbladet 25 maj).

Signaturen ”Nyfiken” har många funderingar om Svenska för invandrare (Sfi) i Sandviken i en insändare till Arbetarbladet. Det är tydligt att signaturen inte har riktigt klart för sig vad som skett. Därför frångår jag med denna insändare min princip om att inte svara på anonyma insändare, och vill med detta klargöra de saker ”Nyfiken” tydligen är nyfiken på. Jag diskuterar gärna även i fortsättningen, men då tycker jag att det känns ärligare om jag vet vem eller vilka jag diskuterar med.

Sfi-upphandlingen genomfördes eftersom det fanns beslut från 2007 att en upphandling skulle genomföras av Sfi från 1 september 2008. Egen- regin var anmodad att lägga ett anbud, vilket arbetades fram av biträdande rektor Agneta Winblad. Upphandlingen genomfördes av inköpsenheten med stöd av personal från Tillväxtkontoret. Underlaget har ”Nyfiken” precis som alla andra kunnat ta del av, likaså resultatet. Ingen överklagade beslutet om att Sandvikens kommun anordnar Sfi från 1 september.

Vad kostade Sfi innan Lernia tog över? I ett pressmeddelande från förvaltningsledningen i januari 2008 konstaterades att Sfi före Lernia kostade strax över 100 kronor per elev och timme. Dessutom hade Sfi-eleverna i snitt åtta timmars undervisning i veckan. Med Lernia fick eleverna 30 timmar i veckan fram till slutet av januari, för att från februari ha minst 15 timmar (vilket är den lägsta garanterade nivån, enligt lagen). Den upphandling som nu är gjord baseras på minst 15 timmars undervisning per vecka. Det har egenregin sagt sig klara i anbudet, och det finns inget som pekar på att det inte stämmer.

I nuläget betalar kommunen 37 kronor per undervisningstimme och elev till Lernia, upphandlingen resulterade i att kostnaden sänktes ytterligare till 34,30 kronor per elev och timme. Det underlag som tagits fram för upphandlingen hade många tydliga och hårda krav på hur verksamheten skulle fungera, och vilka mål som skulle uppnås.

Tjänar kommunen på upphandlingen? Svaret är ja, men fullt ut först från 1 januari 2009. Den tillsvidareanställda personalen som arbetade inom Sfi sades inte upp i samband med att Lernia tog över Sfi, utan har sedan i september 2007 haft andra arbetsuppgifter. Flera av dessa anställda kommer att arbeta med Sfi från 1 september. Det betyder att Centrum för Vuxnas Lärande (där Sfi ingår) haft dels kostnader för Sfi-personalen, dels kostnader för Lernia som genomfört Sfi. Det betyder att CVL i praktiken bär ”dubbla” kostnader. Förvaltningsledning och skolledning gjorde 2007 bedömningen att det inte skulle vara fruktsamt för verksamheten att säga upp den tillsvidareanställda personalen, så länge en formell upphandling inte gjorts. Hade utfallet av den upphandling som nu genomförts blivit annorlunda, exempelvis att en privat anordnare vunnit upphandlingen, hade konsekvensen givetvis varit att säga upp tillsvidare-

anställd personal.

Men det viktigaste är förstås vad denna process inneburit för eleverna, som är de verkliga vinnarna. Att endast kunna erbjuda åtta timmars undervisning i genomsnitt per vecka är inte acceptabelt, då det dessutom finns ett lagkrav på minst 15 timmar. Men som Sfi var organiserat tidigare skulle den enda vägen varit att öka kostnaderna ytterligare, och därmed får en ännu högre siffra per deltagartimme. Under hösten fick i stället alla elever på Sfi 30 timmars undervisning i veckan. Från 2008 kan vi nu erbjuda alla elever 15 timmars undervisning per vecka. Det är ett verkligt lyft för Sfi-eleverna, det är både förvaltningsledning och skolledning eniga om. Sedan är det också viktigt att vi genomfört en reguljär upphandling, där kraven på verksamheten och målen varit tydliga. Tar man del av det underlaget, vilket jag rekommenderar ”Nyfiken” att göra, förstår man att det inte handlar om ”bra och billigt” mot ”dåligt och dyrt”, utan om att ställa tydliga krav på en viktig verksamhet. Här vill jag också passa på att vara ytterligt tydlig: det finns alltså ingen skillnad mellan förvaltningschefens och skolledningens syn vare sig på ekonomi eller något annat kring de saker som ”Nyfiken” undrar över.

Magnus Höijer,

rektor Centrum för Vuxnas Lärande

Mer läsning

Annons