Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

20 nya vindkraftverk kan bli verklighet väster om Jädraås

/

Cirka tolv kilometer väster om Jädraås, mitt mellan Svartnäs och Lumsheden vill Ånglan Vind AB bygga och driva en vindkraftspark på 20 vindkraftverk. I veckan har bolaget sökt tillstånd hos miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Falun.

Annons

Ånglan Vind AB, ägs av Svärdsjö och Svartnäs Besparingsskog ansöker om tillstånd för brygga och driva en vindkraftpark om högst 20 stycken upp till 220 meter höga vindkraftverk på fastigheten Svärdsjö Besparingsskog S:1.

Projektet föreslås på en högplatå på 300 till 420 meters höjd som ingår i riksintresse för vindbruk, samt som kommunalt intresseområde för vindkraft i Falu kommun väster om Storsjön. Man bedömer att parken kan leverera 275 till 300 gigawattimmar el per år och spara in utsläpp motsvarande 25 000 ton koldioxid från övrig nordisk elproduktion Landskapet där man vill bygga är starkt påverkat av skogsbruk.

"Lokaliseringen är vald med omsorg för att verksamheten kan bedrivas utan oacceptabelt intrång eller olägenhet för människa eller miljö. Närmsta bostad är belägen mer än en kilometer från projektområdet och verksamheten kommer med god marginal klara de krav som gäller för ljud och skuggor. Det gäller inräknat aven för ackumulerade effekter av befintliga eller planerade vindkraftsparker i området", skriver bolaget i sin ansökan.

Samrådet i fjol med allmänheten ledde till att man skalade ned projektet från 23 till högst 20 vindkraftverk.

Två till fem kilometer öster om projektområdet ligger Jädraås vindkraftpark med 66 vindkraftverk och omedelbart söder och väster om ligger den planerade vindkraftparken Svartnäs med 53 upp till 180 meter höga vindkraftverk.

Inom området finns inga byggnader som används för permanentboende men väl några fritidshus i Lilla Björnmossen och Ryssjön på två till fem kilometers avstånd.

Bolaget bedömer att påverkan på djurlivet och naturen blir litet och inom området finns inga kulturlämningar. Men i närområdet finns några objekt med höga kulturvärden som Svartnäs kyrka, Lumshedens kapell, Solgruvstugan i Vintjärn samt ett område av riksintresse för kulturmiljövården, malmleden mellan Korså och Åg. Men man bedömer att avstånden och de höga bergen gör att störningar inte kommer att uppkomma.

Bolaget hoppas på tillstånd första halvåret 2017, att få börja bygga 2018 och ta parken i drift samma år.

Ägarnas avsikt är att sälja parken så att lokalt ägande etableras. Under bygget vill man handla lokalt och regionalt för 50 till 100 miljoner kronor.

Elnätsanslutningen av vindkraftparken är tänkt att ske med fem lokala kopplingsstationer på 36 kilovoltsnivån och anslutas till regionnätet på 130 kilovolt via en ny transformatorstation i södra delen av projektområdet.

Mer läsning

Annons