Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ombyggnaden av riksväg 56 möjlig först 2020

/
  • De sju alternativen Trafikverket utrett på nytt. Alternativ 4, 5 och 7 är nu de som verket förordar. Alternativ 4 går öster om Valsjön och ansluter till den gamla sträckningen vid Överhärde, Alternativ 5. också öster om Valsjön men ansluter till E 16 vid trafikplats Nybo. Alternativ 7 är en helt ny sträckning från Hedesunda mitt emellan väg 56 och länsväg 509 in till trafikplats Gävle södra.
  • Vägbanan är mellan 6 och 9 meter bred mellan Hedesunda och Valbo. Sträckan från Hedesunda till Lomshed ska rätas och breddas. Norrut från Lomshed tar två av de tre alternativen vid.
  • Den mycket krokiga sträckan mellan Hedesunda och Valbo är en del av riksväg 56, som marknadsförs som
  • Så mycket som 30 procent av trafiken utgörs av tung trafik, vilket ger mycket vägskador.   Vägen ska bli mötesfri med 2 plus 1 filer med vajerräcke.

Riksväg 56 mellan Hedesunda och Valbo har länge kallats dödens väg på grund av flera allvarliga trafikolyckor. Nu har man gjort ett nytt omtag kring byggplanerna.

Annons

Trafikverket har utrett sju alternativa vägsträckningar till dagens riksväg 56. Redan före den nya samrådshandlingen hade fyra av dem fått stryka på foten.

Trafikverket marknadsför i stället vägen som "Räta linjen". Kan tyckas paradoxalt för den som färdas i dess chikaner, men det är sett ur ett större perspektiv. Mellan Norrköping och Gävle utgör riksväg 56 ett bra och kortare alternativ till E4 för transporter däremellan. Sträckan över Stockholm är fyra mil längre och dessutom belastas storstadsregionen mindre.

Går man däremot ner i skala lite och skärskådar sträckan som nu är aktuell för ombyggnad inser man snabbt att för att vara nationell stamväg, alltså av betydande funktion för landets ekonomi och välfärd uppfyller den inte kraven på säkerhet, standard och framkomlighet. Detta är också något Trafikverket slår fast i sin samrådshandling som publicerades häromdagen.

Läs mer här: Trafikverkets utredning

I februari förra året hade Trafikverket ett samrådsmöte med boende i Valbo och Rörberg där verket fick en hel del kritik. Då hade Trafikverket förordat tre av de sju alternativen. Alternativen var då 2, 3 och 4 (se figur) som skulle utredas ytterligare. Efter att även Gävle kommun och länsstyrelsen yttrat sig tog Trafikverket tillbaka hela ärendet till ritbordet och utredde samtliga sju förslag på nytt.

Läs här: Oroliga husägare fick inte plats på mötet

De ursprungliga tre alternativen har nu förkastats och tre andra har seglat upp som de man ska gå vidare med. De nya kandidaterna är 4, 5 och 7. Ett av dem ska vara fastställt som vinnande alternativ i februari 2016.

– Anledningen till att vi tar tillbaka beslutet är att vi gjorde en ny samlad effektbedömning av samtliga alternativ, säger Ragnhild Brändeskär.

Hon är projektledare på Trafikverket och ansvarig för projektet och berättar att det är en ny rutin, och därför värd att prova på samtliga sju alternativ.

– Nu samråder vi med kommunen och Länsstyrelsen för att få in deras synpunkter för att vi ska kunna komma med ett beslut i februari. Därefter kan vi gå vidare och så småningom få fram en vägplan, säger hon.

Den tidigare tidplanen som visades vid samrådsmötet förra året talade om en möjlig byggstart 2017.

– Tidplanen är ändrad. Tidigast 2020 skulle jag tro är realistiskt för byggstart, säger Ragnhild Brändeskär.

När beslutet väl är fattat så går det inte att överklaga. Däremot kan den framtida vägplanen överklagas.

Vilket alternativ tycker du är bäst?

– Personligen tycker jag alternativ 5 är det som är minst dåligt. Men det är inte jag som fattar beslutet. Det gör Stefan Engdahl som är Trafikverkets planeringsdirektör, säger hon.

Nya samrådsmöten kommer hållas klockan 15.00 till 18.30 på Folkets hus i Hedesunda 9 december och Diléns Kök, Farmekhuset i Valbo 10 december.

Mer läsning

Annons