Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Instabil höftled drabbar oftast flickor

Medfödd höftledsinstabilitet drabbar cirka fem barn av 1 000 och är fyra gånger vanligare hos flickor än hos pojkar.

– Det finns riskfaktorer, varav att vara flicka är den vanligaste. Ärftlighet uppgår till 30 procent i vissa familjer, risken är även större vid sätesförlossning, ungefär 30 procent, säger Henrik Wallander, överläkare på ortopeden i Gävle.

Annons

Alla barn som föds i Sverige undersöks av en barnläkare inom de två första dygnen. Barnläkaren undersöker höftledernas stabilitet.

Om den känns ur läge eller knäpper är risken att den kan halka ur led. Om leden är mycket rörlig, kan det också vara ett tecken på att höftpannan är för flat.

Undersökningen kan upplevas som brutal av föräldrarna, men utförs utan kraft och skadar inte barnet.

– Utifrån barnläkarens bedömning remitteras barn med ostadiga höfter vidare för ortopedbedömning. Upprepad stabilitets- och rörlighetstest ingår i basutredningen och till detta kan läggas ultraljud, säger Henrik Wallander, överläkare på ortopeden i Gävle.

Det finns tre olika grader av instabilitet: instabil, möjlig att få att luxera och den tredje graden spontant luxerad.

– Luxation betyder att höften är ur led och det är bara cirka 10–15 barn per år i Sverige som utvecklar detta, ungefär 0,1 promille. Däremot kan olika grader av instabilitet leda till luxation och då är det cirka en på 100.

Den vanligaste behandlingen i Sverige är att barnet läggs i grodställning i en så kallad von Rosenskena i sex till tolv veckor. Skenan sätts direkt på kroppen med blöja och kläder utanpå. När barnet växer får skenan bytas till en större.

– Om barnen hittas i tid och behandling påbörjas inom två månader blir höften normal i princip i 100 procent av fallen. Behandlingen blir mer komplicerad och resultatet sämre ju äldre barnet är vid upptäckt. Om höften inte går att få på plats kan operation bli nödvändig.

Efter avslutad behandling görs en uppföljning då man kontrollerar höftledens läge vid klinisk undersökning och på de flesta ortopedkliniker även med en röntgenundersökning.

Barnets motoriska utveckling påverkas eller försenas inte av skenbehandlingen, vilket många föräldrar är oroliga för.

Mer läsning

Annons