Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Intresset ökar – men det blir svårare att adoptera

Det har blivit svårare att adoptera, samtidigt som intresset för adoption har ökat. Förra året anlände 800 barn till Sverige för adoption.
– Antalet adoptioner har minskat, tidigare var det ungefär 1 000 barn per år, säger Inga Näslund på Adoptionscentrum.

Annons

Den som bestämt sig för att adoptera kontaktar först kommunen för att få göra en hemutredning. Utredningen görs av socialsekreterare och ska ge en bild av de sökandes levnadsförhållanden exempelvis hälsotillstånd, livsåskådning, utbildning, ekonomi och erfarenhet av barn. Socialnämnden fattar sedan och om familjen godkänns gäller medgivandet i två år. Ansökan kan därefter göras till en auktoriserad adoptionsorganisation där familjen får hjälp med den fortsatta adoptionsprocessen och val av land.

Föräldrarutbildning

Sambor får inte adoptera i något land, inte ens i Sverige.

– Det har att göra med äktenskapslagstiftningen. Det ska vara tydligt vilka som är föräldrar till barnet. Vissa länder har även krav på att äktenskapet måste ha en viss längd, säger Inga Näslund på Adoptionscentrum i Stockholm.

Alla blivande adoptivföräldrar måste genomgå en föräldrautbildning.

– Där får de lär sig att prioritera barnet och vara mycket med barnet. Man får vara beredd på att det krävs mer av adoptivföräldrar än av biologiska föräldrar. Trygghet och stabilitet är viktigt. Det man ska komma ihåg när man adopterar är att alla de barnen har genomgått separationer och en adoption börjar alltid med en tragedi, nämligen att de biologiska föräldrarna inte kan, vill eller får behålla barnet.

Fler familjer i landet

Barnen kanske inte minns men de kan ha haft svåra förhållanden och fått byta miljö många gånger. Tänk på att inte resa i väg på långa semesterresor i början eller träffa många olika människor utan satsa på att skapa familjehemmet så att barnet får anknytning.

2008 minskade antalet adoptioner i Sverige. Orsaken är att man i många länder har börjat inse att barn inte bör placeras på barnhem.

– Med de internationella adoptionerna som förebild har man lyckats placera allt fler barn i familjer inom landet. Samtidigt har intresset vuxit och antalet adoptionssökande har ökat kraftigt, vilket har lett till ökande väntetider och färre hemkomna barn. För fyra år sedan tog det två år att adoptera ett barn i dag tar det fyra år, säger Inga Näslund.

”Lätt och smidigt från Kina”

Kina är ett av de största adoptionsländerna men antalet adoptioner därifrån har halverats sedan Kina skärpte reglerna för något år sedan.

– Det har varit lätt och smidigt att adoptera från Kina. Men för att klara alla ansökningar skärpte Kina reglerna. De tar inte längre emot ansökningar från ensamstående och har skärpt hälsoreglerna kraftigt.

Adoptionsorganisationerna har därför börjat samarbeta med flera nya länder, bland andra Madagaskar, Lesoto, Nepal och Kenya.

– I Kenya tar det lång tid att adoptera. Man får räkna med en vistelsetid på minst ett halvår. De vill ha en provsamlevnadstid. Det vanliga i andra länder är en vistelsetid på en månad.

Mer läsning

Annons